Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-PGR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Algorytmizacja działań podczas rozwiązywania problemów programistycznych. Obsługa kompilatora języka Python: definiowanie zmiennych, stosowanie operatorów, operacje na napisach, stosowanie instrukcji warunkowych, pętli, funkcji, list, tablic podczas opracowania własnych projektów programistycznych. Analiza i doskonalenie własnych programów, optymalizacja działań. Uczenie się w oparciu o różne źródła informacji, uczenie się na błędach, jako narzędzie kształtowania motywacji i samodzielności programistycznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma podstawową wiedzę z zakresu programowania w języku strukturalnym.

- Zna procedury i funkcje stosowane w strukturalnych językach programowania.

- Rozumie potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, a także logicznego i krytycznego myślenia; potrzebę kształtowania motywacji do uczenia się danego przedmiotu; potrzebę kształtowania nawyków systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne dla zwiększenia efektywności procesu kształcenia.

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz analizować własne działania i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji.

Kompetencje społeczne

- Ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

- Jest przekonany o znaczeniu wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, stąd poszukuje wiedzy, a w przypadku problemów - zwraca się do ekspertów i zasięga ich opinii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.