Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-ALG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmika
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie dostarczyć podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu algorytmiki.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie dla studentów specjalności Pedagogika zdolności i pedagogika informatyki do programowania dostarczając niezbędnej wiedzy na temat sposobu projektowania algorytmów oraz pisania programów komputerowych w języku C++

Zakres materiału:

Algorytmy (budowa, cechy, przykłady, zastosowania). Schematy blokowe. Magiczne Bloczki. Pseudokod.

Algorytmy proste. Słowa kluczowe, stałe, zmienne. Rodzaje zmiennych (zmienne liczbowe, tekstowe, logiczne, tablicowe). CodeBlocks.

Instrukcje warunkowe, pętla for, pętla while, zmienne tablicowe.

Pojęcia związane z algorytmiką. Rodzaje algorytmów. Algorytm a program. Bloki konstrukcyjne schematów blokowych. Definiowanie zmiennych, tworzenie instrukcji warunkowych i pętli. Konstrukcja algorytmów. Weryfikacja poprawności algorytmów.

Literatura:

Cormen, T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Clifford S. - Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

Tomasiewicz, J. - Zaprzyjaźnij się z algorytmami. Przewodnik dla początkujących i średniozaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna pojęcie algorytmu.

- Zna elementy algorytmu blokowego.

Umiejętności - Opracowuje schematy blokowe do podanych przykładów.

- Potrafi dokonać specyfikacji problemu, umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją.

- Potrafi podać przykłady praktycznych zachowań, które można przedstawić w formie algorytmu.

- Potrafi zapisać algorytm w języku programowania.

Kompetencje społeczne - Ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie pracy zaliczeniowej, aktywności na zajęciach oraz prac domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Należy się pilnie uczyć, bo wiadomości z tego przedmiotu są wykorzystywane na każdym kolejnym przedmiocie związanym z programowaniem (Scratch, Python itp.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.