Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zawodoznawstwo i informacja zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-ZIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zawodoznawstwo i informacja zawodowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, doradztwo zawodowe i personalne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zawodoznawstwo w strukturze pedagogiki pracy. Pojęcie zawodu. Konstytutywne elementy zawodu jako pojęcia. Podstawowe pojęcia zawodoznawcze i twierdzenia teorii zawodu . Klasyfikacje zawodów i ich zastosowania w poradnictwie zawodowych i doradztwie personalnym. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych i kwalifikacyjne kursy zawodowe. Grupowanie zawodów wg przedmiotu pracy. Kategorie informacji zawodowej: informacje o edukacji, informacje o zawodach, informacje o rynku pracy. Model informacji o zawodzie, zawartość merytoryczna poszczególnych zbiorów informacji w przyjętym modeli i ich rola w procesie doradczym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna czynniki społeczne, kulturowe i gospodarcze wpływające na podział pracy i wyodrębnianie zawodów, na powstawanie i zanikanie zawodów oraz zmiany treści pracy w zawodach

Ma wiedzę o strukturze klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zastosowaniu tych klasyfikacji w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym; zna strukturę modelu informacji o zawodach i zawartość merytoryczną poszczególnych jego elementów oraz ich rolę w procesie doradczym

Zna możliwości wykorzystywania informacji o zawodach w instytucjach systemu edukacji, urzędach pracy oraz w praktyce procesów HR w organizacjach

Zna i rozumie pedagogiczny kontekst zawodu, podstawowe pojęcia zawodoznawcze i twierdzenia teorii zawodu

Ma wiedzę o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, kwalifikacyjnych kursach zawodowych i zasadach tworzenia indywidualnych ścieżek edukacyjno-zawodowych

Umiejętności

Potrafi korzystać z technologii informatycznych w celu wyszukiwania i wykorzystywania informacji zawodowych w procesie podejmowania decyzji zawodowych

Potrafi generować oryginalne rozwiązania w zakresie poszukiwania pracy wykorzystując informacje o zawodach

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu grupowania zawodów wg przedmiotu pracy do interpretowania problemów związanych z efektywnym wykonywaniem zadań zawodowych

Kompetencje społeczne

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swoich kompetencji i podnoszenia swoich kwalifikacji

Rozumie rolę pedagoga w rozwoju zawodoznawstwa

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.