Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do teorii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-WTK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do teorii kultury
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Dzieje pojęcia kultury. Główne etapy (rzymski rodowód; od "agricultura" do "cultura animi" ; wiek XVIII-XIX - opozycja cywilizacja - kultura w myśli niemieckiej; opozycja wartościującego i opisowego rozumienia kultury; wpływ niemieckiej opozycji kultura - cywilizacja na myśl brytyjską).

Filozofia kultury - "kultura jako krytyka kultury" (kultura jako świat wartości, twórczość, budowa ludzkiego świata, źródło cierpień, alienacja, humanistyczna krytyka kultury)

Nauki o kulturze. Historia kultury; socjobiologia jako próba interpretacji zjawisk kulturowych; psychologia - psychologizm, teorie naśladownictwa, psychoanaliza, badania psychologiczne przełomu XX i XXI wieku; antropologia kulturowa; socjologia kultury; podejścia interdyscyplinarne.

Animacja kultury: tradycjonalizm - kultywowanie kultury; demokratyzacja kultury; fundamentalizm kulturowy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

posiada pogłębioną wiedzę o znaczeniu kultury jako zjawiska z obszaru czynników konstytuujących struktury społeczne i sposobach interpretacji tych zjawisk w dzisiejszym świecie

ma uporządkowaną wiedzę o twórcach teorii kultury i ich dorobku

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz teorii kultury w celu analizy złożo-nych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuń-czych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwa-nia i przetwarzania informacji na temat zjawisk kultury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu wi-dzenia problemów edukacyjnych

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie wiedzy o kulturze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.