Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie komunikacyjne w kształceniu zdalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-SKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie komunikacyjne w kształceniu zdalnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, edukacja zdalna i grafika komputerowa, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zdalne formy komunikacji w dziejach. Teoretyczne podstawy komunikacji na odległość.

Istota komunikacji społecznej a nauczanie zdalne. Komunikacja medialna w kontaktach zapośredniczonych. Współczesna komunikacja medialna w edukacji zdalnej. Rola mediów cyfrowych (mobilnych) w komunikacji zdalnej. Tworzenie i przekaz komunikatów medialnych. Komunikacja w cyberprzestrzeni a nauczanie na odległość.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu strategii komunikacyjnych stosowanych w kształceniu zdalnym

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej i stosowania w niej odpowiednich strategii komunikacyjnych

Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwa-nia i przetwarzania wiedzy z zakresu komunikacji medialnej

potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać cele działania oraz potrafi przyjąć fole lidera w zakresie prac związanych z komunikacją medialną

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie komunikacji medialnej

jest przekonany o konieczności zachowania się w sposób pro-fesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą w komunikacji medialnej

Odpowiedzialnie podchodzi o przygotowania się do pracy i działania w zakresie komunikacji medialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zdalne formy komunikacji w dziejach. Teoretyczne podstawy komunikacji na odległość.

Istota komunikacji społecznej a nauczanie zdalne. Komunikacja medialna w kontaktach zapośredniczonych. Współczesna komunikacja medialna w edukacji zdalnej. Rola mediów cyfrowych (mobilnych) w komunikacji zdalnej. Tworzenie i przekaz komunikatów medialnych. Komunikacja w cyberprzestrzeni a nauczanie na odległość.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

·Strategia komunikowania się.

·Komunikacja w kształceniu i kształceniu zdalnym

·E-learning jako współczesna forma kształcenia zdalnego

·Istota komunikacji społecznej a nauczanie zdalne.

·Wybrane modele komunikowania w mediach.

·Tworzenie strategii komunikacyjnej w kształceniu zdalnym i w instytucji edukacyjnej.

·Metody kontroli i oceny w perspektywie komunikacji.

·Kontrola wiadomości.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

·Czarkowski J. J.(2020): Korepetycje w cyfrowym świecie, DIG, Warszawa.

·Czarkowski J. J. (2020): E-learning dla dorosłych, Difin, Warszawa.

·Dobek-Ostrowska B. (2007): Komunikowanie polityczne i publiczne, Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

·Półturzycki J. Frąckowiak A. Gromadzka M. (2019): „Samokształcenie w edukacji całożyciowej”, Wyd. UW, Warszawa.

·Pisarek W. (2008): Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA:

Cohen A. D. (2011): Strategic in Learning and Using a Second Language, second edition, Harlow.

Ellis R., (1985): Understanding second language acquisition,Oxford.Cohen A. D., 2011, Strategic in Learning and Using a Second Language, second edition, Harlow.

Półturzycki J. (1998): Edukacja dorosłych za granicą. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Komorowska H. (2002) : Metodyka Nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003;

Michalczyk S. (2019): Teoria komunikowania masowego - Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wyd. UŚ Katowice.

Strzelec M., Czarkowski J.J.: Development of distance education in the context of mass media transformation, „International Journal of New Economics and Social Sciences” t. 9 , r.2019.

Tanaś M. (2007): Teoretyczno-metodyczne uwarunkowania rozwoju kształcenia na odległość, w: Z. Kramek (red.),Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom.

Wierzbicka A. (2019), Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Wyd. UŁ, Łódź.

Uwagi:

Sposób uzyskania zaliczenia:

·Wypełnienie i wysłanie kart pracy w określonym terminie z konta studenckiego. (jakość i poprawność)

·Wykonanie zadań na platformie. (jakość i kompletność)

Zajęcia odbywają się na platformie MC Teams w czasie rzeczywistym - zgodnie z planem zajęć w OSOSIe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.