Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo i zarządzanie w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo i zarządzanie w szkole
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Specyfika organizacji o szczególnej roli społecznej (opieka, wychowanie, kształcenie, terapia). Szkoła jako mikrosystem – pojęcie systemu; mapa organizacji (struktura, regulacje formalno-prawne, kluczowe procesy); zmiany systemowe. Szkoła jako obiekt kulturowy – pojęcie kultury organizacyjnej; kluczowe wymiary/obszary; metody analizy; przeobrażanie kultury organizacyjnej szkoły. Kierowanie szkołą – zadania i kompetencje dyrektora (regulacje prawne). Dyrektor jako przywódca edukacyjny (identyfikowanie kluczowych wartości, wytyczanie celów; budowanie zespołów; współpraca i partycypacja w szkole; relacje z organami szkoły i organem prowadzącym). Dyrektor jako menedżer (ustalanie celów operacyjnych, reguł i norm działania; planowanie, organizowanie, kontrola; zarządzanie personelem i majątkiem szkoły).

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma rozszerzoną wiedzę na temat koncepcji dotyczących zarządzania i przywództwa w instytucjach oświatowych, posługuje się terminologią z tego zakresu

wymienia zadania i kompetencje dyrektora, opisuje wielość ról pełnionych przez niego w szkole/placówce, związane z tym problemy i dylematy

Umiejętności

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania w oświacie w celu analizy konkretnych problemów dotyczących kierowania szkołą

Kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki w odniesieniu do zadań kierowniczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Anna Skwarka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.