Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie i uczenie się w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-NUC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie i uczenie się w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota i specyfika kształcenia w środowisku cyfrowym. Geneza, rozwój i przyszłość tradycyjnego i cyfrowego środowiska kształcenia. Założenia i koncepcje komunikacji i kształcenia w środowisku wirtualnym. Działania naukowo-badawcze w środowisku cyfrowym.

Kwalifikacje i kompetencje pedagoga, nauczyciela i pracownika kultury cyfrowej. Funkcjonowanie mistrza i ucznia w przestrzeni medialnej.

Rola mediów społecznościowych i technologii cyfrowych w uczelni i pracy wirtualnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak i społecznym oraz kulturowym, stanowiącą podstawę projek-towania i realizacji kształcenia w środowisku cyfrowym.

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą metod, form i zasad nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną w nauczaniu i uczeniu się w środowisku cyfrowym

Kompetencje społeczne

odznacza się odpowiedzialnością za podejmowane w procesie kształcenia się w środowisku cyfrowym decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Jakub Czarkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Klaudia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

• Metody i formy pracy ze studentem:

ćwiczenia

praca w grupach

wykład aktywizujący

dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Istota i specyfika kształcenia w środowisku cyfrowym.

Geneza, rozwój i przyszłość tradycyjnego i cyfrowego środowiska kształcenia. Założenia i koncepcje komunikacji i kształcenia w środowisku wirtualnym. Działania naukowo-badawcze w środowisku cyfrowym.

Kwalifikacje i kompetencje pedagoga, nauczyciela i pracownika kultury cyfrowej. Funkcjonowanie mistrza i ucznia w przestrzeni medialnej.

Rola mediów społecznościowych i technologii cyfrowych w uczelni i pracy wirtualnej.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Wyd. Adam Marszałek 2006

Lektury uzupełniające:

Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek – Media – Edukacja, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012

Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

Uwagi:

• Nakład pracy studenta:

ćwiczenia, godziny kontaktowe 15

przygotowanie do zajęć 10

lektury 10

Przygotowanie prezentacji 20

inne formy 15

Liczba ECTS: 2

• Forma zaliczenia:

Prezentacja

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.