Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-AKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja komputerowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, edukacja zdalna i grafika komputerowa, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych informacji teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia animacji komputerowych z wykorzystywanych, współczesnego oprogramowania.

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych,

- oceny projektu końcowego.

Pełny opis:

Objaśnienie podstawowych funkcji programu After Effects, prezentacja przykładów klasyki animacji oraz współczesnego użycia animacji komputerowej. Prezentacja zadania wykonywanego przez studentów - „Ruchomy obraz jako komunikat” i wspólna dyskusja na jego temat. I etap realizacji zadania - stworzenie szkiców, projektów plastycznych oraz elementów graficznych do wykorzystania w realizowanej animacji.

II etap realizacji zadania – wykonanie elementów graficznych w programie Flash na podstawie przygotowanych wcześniej szkiców. III etap realizacji zadania – animacja w programie Flash przy użyciu klatek kluczowych.

Literatura:

Dokumentacja do programów oraz

"Myśleć animacją." Mike Wellins.

Filmy dostępne w sieci umieszczona na stronie przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie usług graficz-nych

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin przy projektowaniu i tworzeniu animacji komputerowych wspiera-jący przekaz dydaktyczny w edukacji zdalnej

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie oprogramowanie do efektywnego wykonania zadań zawodowych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość szybkiego rozwoju narzędzi informatycz-nych i rozumie potrzebę stałego samokształcenia

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, jest świadomy istnienia etycznego wymiaru stosowania technologii informacyjnej w edukacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych informacji teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia animacji komputerowych z wykorzystywanych, współczesnego oprogramowania.

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych,

- oceny projektu końcowego.

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- zna zasady tworzenia animacji komputerowej

- potrafili stworzyć animację z wykorzystaniem serwisów oferujących gotowe elementy oraz animacje poklatkową.

Zasady tworzenia animacji.

Metody osiągania zamierzonych efektów wizualnych w obrazach ruchomych.

Tworzenie animacji z gotowych elementów:; Bitable, Vyond, Animaker.

Tworzenie animacji poklatkowej Brash Ninja oraz Pencil 2 D.

Literatura:

Dokumentacja do programów oraz

"Myśleć animacją." Mike Wellins.

Filmy dostępne w sieci umieszczona na stronie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Klaudia Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.