Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-WSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy socjologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe zagadnienia i problemy jakie podejmowane są we współczesnej socjologii. Problemy socjologii, wyobraźnia socjologiczna; Relacje układu kultura vs. natura w kształtowaniu człowieka. Społeczeństwo konsumpcyjne i kultura indywidualizmu. Przemiany płci: męskość i kobiecość. Przemiany rodziny. Społeczeństwo ryzyka. Socjologia religii, przemiany religijności Paniki moralne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Posiada wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych (m.in. rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, politycznych) i o rządzących nimi prawidłowościach

- Posiada wiedzę o przemianach struktur i instytucji społecz-nych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

Umiejętności

- Posiada pogłębione umiejętności w zakresie obserwacji, ana-lizy i interpretacji różnorodnych zjawisk i procesów społecz-nych

- Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie wybranych współczesnych problemów socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł.

Kompetencje społeczne

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, do-strzega potrzebę jego podnoszenia w kontekście własnej roli zawodowej

- Wyraża przekonanie o odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy pedagogicznej, dostrzega rolę jaką spełnia w tej pracy wiedza socjologiczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kazimierz Frieske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.