Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła jako środowisko wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-SSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła jako środowisko wychowawcze
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 4 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 8 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 8 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot prezentować będzie szkolę jako instytucję społeczną i wychowawczą.

Szkoła przedstawiona będzie w dwu perspektywach: strukturalnej i interakcyjnej. Pierwsze z nich ukaże przenikanie na teren szkoły zewnętrznych zróżnicowań społecznych jako źródła nierówności szans edukacyjnych, konfliktów, przemocy szkolnej. Powoduje to niezgodę części uczniów na to, co się dzieje w szkole, zarówno w jej oficjalnym działaniu, jak i w ukrytym programie szkoły. Druga perspektywa - interakcyjna - ukaże znaczenie relacji między ludźmi - nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz interesariuszami w kształtowaniu więzi społecznych, koleżeństwa i przyjaźni, współpracy - najogólniej - klimatu i kultury szkoły. Nakładanie się na siebie tych dwu płaszczyzn ma ogromne znaczenie dla codziennego życia szkoły i jej efektywności.

Pełny opis:

- Szkoła jako instytucja wychowawcza.

- Cechy środowiska kształcenia i wychowania.

- Środowisko społeczne klasy i szkoły, zasady życia społecznego, relacje społeczne i pozycja społeczna ucznia w szkole i klasie.

- Zasady współpracy środowisk wychowawczych w procesie wychowania.

- Klasa jako grupa psychologicznie zróżnicowana. Konflikty w klasie.

- Trudności i niepowodzenia szkolne. Rozpoznanie sytuacji kryzysowych. Reakcje na zachowania niepożądane.

- Poznawanie uczniów. Techniki poznawania uczniów. Kwestie etyczne poznawania ucznia.

- Praca z grupą rówieśniczą - zasady i metody pracy wychowawczej w szkole i ich skuteczność.

- Kształtowanie i zmiana postaw uczniów.

- Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole.

- Współpraca środowisk wychowawczych w procesie wychowania.

- Program wychowawczy szkoły.

- Ukryty program szkoły.

- Pedagog specjalny – style i postawy wychowawcze, umiejętności, trudności i błędy wychowawcze.

- Dylematy związane z procesem wychowania w szkole - autokratyzm i demokracja w szkole, wychowanie a manipulacja.

- Kryzys szkoły.

Literatura:

A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1968.

P. Miikiewicz, Socjologia edukacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

M.J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Difin, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje środowisko społeczne szkoły oraz zasady współpracy różnych środowisk wychowawczych w procesie wychowania dzieci i młodzieży, charakteryzuje cechy środowiska kształcenia i wychowania.

Charakteryzuje zadania szkoły jako instytucji wychowawczej.

Charakteryzuje zasady konstruowania programu wychowawczego szkoły.

Zna zasady i metody wychowawcze wykorzystywane w szkole i ocenia ich skuteczność.

Potrafi wyjaśnić pojęcia: klimat wychowawczy szkoły, ukryty program szkoły, kryzysu szkoły, autokratyzm i demokrację w szkole.

Rozumie problematykę umiejętności i trudności wychowawczych, konfliktów w klasie i w rodzinie, błędów wychowawczych,

granic i mierników oddziaływań wychowawczych.

Umiejętności

Rozpoznaje relacje społeczne w szkole i klasie.

Diagnozuje potrzeby, oczekiwania i zasoby podmiotów życia szkolnego.

Określa zakres współpracy szkoły z różnymi środowiskami wychowawczymi.

Określa konsekwencje postaw, stylów i zasad wychowania w szkole.

Kompetencje społeczne

Inspiruje i organizuje działania środowiska szkolnego na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jest wrażliwy na problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jest gotowy do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w edukacji włączającej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian o charakterze jakościowym - esej na temat związany z treścią wykładu oraz literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Szymański
Prowadzący grup: Mirosław Szymański
Strona przedmiotu: http://3844-48ae-bef2-b371f974a14c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na wykładzie szkoła zostanie przedstawiona jako instytucja społeczna i wychowawcza. Szkoła zostanie ukazana w trzech perspektywach: strukturalno-funkcjonalnej; jako narzędzie opresji i dominacji oraz miejsce spotkań i działań ludzi.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

- Wokół problematyki edukacji, wychowania i socjalizacji

- Szkoła jako instytucja wychowawcza. Różne podejścia do szkoły

- Szkoła i wykształcenie a ruchliwość społeczna

- Cechy środowiska kształcenia i wychowania

- Społeczne uwarunkowania kształcenia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. Miikiewicz, Socjologia edukacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

M.J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Difin, Warszawa 2021.

Uwagi:

Zaliczenie do wyboru: forma pisemna lub ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na wykładzie szkoła zostanie przedstawiona jako instytucja społeczna i wychowawcza. Szkoła zostanie ukazana w trzech perspektywach: strukturalno-funkcjonalnej; jako narzędzie opresji i dominacji oraz miejsce spotkań i działań ludzi.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

- Wokół problematyki edukacji, wychowania i socjalizacji

- Szkoła jako instytucja wychowawcza. Różne podejścia do szkoły

- Szkoła i wykształcenie a ruchliwość społeczna

- Cechy środowiska kształcenia i wychowania

- Społeczne uwarunkowania kształcenia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. Mikiewicz, Socjologia edukacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

M.J. Szymański, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Difin, Warszawa 2021.

Uwagi:

Zaliczenie w formie pisemnej pracy zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Jaronowska
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.