Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

- Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

- Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

- Encefalopatie endogenne i egzogenne.

- Nowotwory układu nerwowego.

- Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

- Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

- Choroby demielinizacyjne.

- Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

- Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje budowę i funkcję ośrodkowego układu nerwowego człowieka.

Zna i opisuje czynniki uszkadzające strukturę i działanie ośrodkowego układu nerwowego.

Wymienia i opisuje wybrane zespoły chorobowe będące wynikiem zamian patologicznych układu nerwowego.

Umiejętności

Wyjaśnia związki między zaburzeniami układu nerwowego a dysfunkcjami psychofizycznymi człowieka.

Potrafi różnicować zaburzenia rozwojowe (patomechanizmy, symptomy, prognoza).

Potrafi ocenić wpływ czynników środowiskowych na możliwość pojawienia się patologii funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia diagnostyki prenatalnej oraz wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych.

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in. psychiatrii, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Paulina Poświata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

1.Anatomia układu nerwowego człowieka. Podział układu nerwowego, jego budowa, cechy, funkcja i znaczenie.

2.Rozwój ośrodkowego układu nerwowego oraz procesy zachodzące w starzejącym się OUN.

3.Okołoporodowe uszkodzenia OUN oraz ich skutki.

4.Encefalopatie wrodzone i nabyte.

5.Choroby nowotworowe, demielinizacyjne, naczyniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

wykład, prezentacje multimedialne, praca z książką

Godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do egzaminu - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie wykładów przedstawiona będzie budowa i funkcja ośrodkowego układu nerwowego człowieka w odniesieniu do potrzeb pedagogiki. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania OUN w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wpływ tych zaburzeń na codzienną aktywność w domu i placówkach oświatowych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae075153a45474c39a9e297ae2a0bd45e%40thread.tacv2/conversations?groupId=c8a20568-6130-4994-ad98-9d1150259bc3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie wykładów przedstawiona będzie budowa i funkcja ośrodkowego układu nerwowego człowieka w odniesieniu do potrzeb pedagogiki. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania OUN w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wpływ tych zaburzeń na codzienną aktywność w domu i placówkach oświatowych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

3. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne Via Medica.

2. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej. (rozprawa doktorska)

3. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

Link do wykładu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acc130d6427ee45f08034da7c6b5a5778%40thread.tacv2/conversations?groupId=81b2f1f6-2f76-4da2-9cfa-b680e97fca8f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

LINK DO EGZAMINU (17.01.2021r. g. 15.30-16.00) został do Państwa wysłany mailowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.