Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-WRR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

- Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

- Style wychowawcze i postawy rodzicielskie.

- Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

- Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

- Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy terapeuty.

- Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

- Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością

- Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i potrafi przeanalizować cykl życia rodziny i wskazać różnice w rodzinach z dzieckiem zdrowym i z niepełnosprawnością

Zna modelową procedurę informowania rodziców o zaburzeniach rozwoju dziecka

Zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących negatywne postawy rodzicielskie: unikającą, nadmiernie wymagającą

Zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących pozytywne postawy rodzicielskie: akceptacja, uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, współdziałanie z dzieckiem, rozumna swoboda

Zna „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

Umiejętności

Wie, jak pracować z rodzicami reprezentującymi różne postawy rodzicielskie

Umie skonstruować informację zwrotną z diagnozy informującą o zaburzeniach w rozwoju dziecka

Umie napisać kontrakt współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi negatywne postawy rodzicielskie

Umie zastosować w praktyce „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

Potrafi: zainicjować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami dziecka

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad tyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.