Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia w procesie resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-TPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia w procesie resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC (kwal.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC (kwal.), pedagogika resoc. z profil. społeczną, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Psychoterapia, terapia, psychokorekcja, resocjalizacja

- Podstawowe nurty terapeutyczne

- Podstawy prawne prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, funkcjonowanie systemu terapeutycznego w izolacji więziennej,

- Adresaci oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych,

- Wybrane przykłady programów terapeutycznych realizowanych w izolacji penitencjarnej i innych placówkach resocjalizacyjnych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi opisać podstawowe pojęcia i wybrane nurty (psycho)terapii oraz ich zastosowanie w leczeniu zaburzeń i problemów.

Opisuje populację osób, wobec których prowadzi się oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne w izolacji penitencjarnej.

Wymienia i charakteryzuje podstawy prawne prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym terapeutycznych w izolacji penitencjarnej zgodnie z systemami odbywania kary pozbawienia wolności.

Umiejętności

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania planu oddziaływań wobec osadzonych.

Potrafi wyjaśnić specyfikę oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji.

Kompetencje społeczne

Wykorzystuje wiedzę naukową do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a71a81fa20883402cba4faf3f7bff0840%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7ab1b888-7f20-487c-93a3-07ffd7f66a80&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

końcowe kolokwium

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Wyjaśnienie pojęć (psychoterapia, terapia, resocjalizacja).

Cel terapii i resocjalizacji. Czynniki leczące w terapii.

Psychologiczne koncepcje człowieka a nurty terapeutyczne, metody i techniki pracy terapeutycznej

Podstawy prawne oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych w procesie resocjalizacji

System terapeutyczny w izolacji penitencjarnej. Możliwości i ograniczenia.

Adresaci oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych

Wybrane przykłady programów terapii i programów psychokorekcyjnych

Literatura:

Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Szczepaniak P., A. Rejzner, Terapia w resocjalizacji, cz. 1 i 2., Wydawnictwo Żak, Warszawa 2009.

3. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

4. Kodeks karny wykonawczy i inne akty rangi podustawowej

5. Głowik T. (red.) Oddziaływania terapeutyczne i penitencjarne, Warszawa 2010.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a260253d150e54b74a7f7b84f7841a449%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=88e616f0-c18e-47cd-8872-d9526dbe9e52&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena końcowa uwzględnia:

obecność na zajęciach

aktywność podczas zajęć

końcowe kolokwium

Pełny opis:

Wprowadzenie do tematu. Wyjaśnienie pojęć (psychoterapia, terapia, resocjalizacja).

Cel terapii i resocjalizacji. Czynniki leczące w terapii.

Psychologiczne koncepcje człowieka a nurty terapeutyczne, metody i techniki pracy terapeutycznej

Podstawy prawne oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych w procesie resocjalizacji

System terapeutyczny w izolacji penitencjarnej. Możliwości i ograniczenia.

Adresaci oddziaływań terapeutycznych i psychokorekcyjnych

Wybrane przykłady programów terapii i programów psychokorekcyjnych

Literatura:

1. Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Szczepaniak P., A. Rejzner, Terapia w resocjalizacji, cz. 1 i 2., Wydawnictwo Żak, Warszawa 2009.

3. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

4. Kodeks karny wykonawczy i inne akty rangi podustawowej

5. Głowik T. (red.) Oddziaływania terapeutyczne i penitencjarne, Warszawa 2010.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.