Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z NMPK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-DNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z NMPK
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, logopedia, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Terminologia - alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, SLI

- Etiologia i patomechanizm zaburzenia

- Charakterystycznych objawów poszczególnych typów NMPK

- Zaburzenia językowe i niejęzykowe w NMPK

- Diagnoza dzieci z NMPK - przegląd narzędzi diagnostycznych.

- Diagnoza na podstawie objawów.

- Metody wykorzystywane w terapii logopedycznej dzieci z NMPK

- Projektowanie programu terapii.

- Ocena efektów terapii.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Potrafi opisać zasady diagnozy i terapii dzieci z NMPK

Umie wyjaśnić dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych stosownie do potrzeb pacjenta

Umiejętności

Poddaje trafnej analizie objawy zaburzeń w mowie i w piśmie dzieci z NMPK

Umie zaprojektować program terapii dla dziecka z NMPK

Umie prowadzić zajęcia logopedyczne z dzieckiem z NMPK

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby edukacyjne pacjenta z NMPK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.