Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko i sztuka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IP-2F-DSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziecko i sztuka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (IP) interdyscyp. studia nad dziecińs. i prawami dziecka, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rola sztuki i aktywności twórczej w rozwoju dziecka. Współczesne koncepcje wychowania przez sztukę. Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. Dziecko a media (Sartori). Poetycka twórczość dziecka (Semenowicz). Stadia rozwoju rysunkowego dziecka (Lowenfeld). Analiza prac plastycznych dziecka – charakterystyka faz i okresów rozwoju artystycznego. Terapia przez sztuki plastyczne jako aspekt procesu doświadczenia artystycznego. Projekt artystyczny – projekt edukacyjny – aranżacja długoterminowych działań artystycznych, przygotowanie schematu wniosku na realizacje zadania plastycznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie teorie współczesnego wychowania przez sztukę. Ponadto zna i rozumie główne trendy w twórczości artystycznej dziecka.

Ma wiedzę pedagogiczną dotyczącą wychowania przez sztukę.

Zna i rozumie współczesne oblicze dziecka wychowywanego przez media.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą sztuki dziecka podczas wykonywania zadań praktycznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotowy do inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.