Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt badawczy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-ZPB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Studenci II roku, kierunku studiów Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnoscią realizują przedmiot Zespołowy projekt badawczy – 2 w formie zajęć do wyboru.

Zajęcia z przedmiotu Zespołowy projekt badawczy – 2 są kontynuacją przedmiotu Zespołowy projekt badawczy – 1. W trakcie zajęć studenci realizują zadania związane z realizacją opracowanej wcześniej koncepcji badawczej, prowadzą badania zgodnie z przyjętą metodologią badań, opracowują sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz realizacji projektu. Formułują wnioski i rekomendacje wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę z obszaru studiów nad niepełnosprawnoscią. Dokonują prezentacji zrealizowanych projektów prowadząc dyskusję w obszarze podjętych zagadnień.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Dysponuje pogłębioną wiedzą o metodach, technikach i narzędziach w ramach interdyscyplinarnych procedur pozyskiwania danych właściwych dla disability studies, pozwalających na podejmowanie badań ujmujących niepełnosprawność w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym.

Zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień związanych z niepełnosprawnością.

Zna praktyczne problemy związane z projektowaniem, przeprowadzaniem i analizowaniem wyników badania.

Umiejętności

Potrafi identyfikować, wskazywać związki przyczynowo-skutkowe i interpretować zjawiska społeczne związane z niepełnosprawnością wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę nauk humanistycznych, społecznych, medycznych.

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu diagnozowania wybranych aspektów funkcjonowania indywidualnego i społecznego osób z niepełnosprawnością i prognozowania potencjalnych kierunków zmian.

Posiada umiejętność diagnozy w perspektywie interdyscyplinarnej jako podstawy w konstruowaniu rozwiązań konkretnych problemów dotyczących niepełnosprawności i umie formułować rekomendacje praktyczne.

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a w tym: formułować konstruktywne uzasadnienia własnych opinii i stanowisk, wątpliwości i sugestii, prowadzić debaty oraz dokonywać oceny innych stanowisk.

Potrafi kierować pracą zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji badań nad niepełnosprawnością, w tym współpracować z innymi w ramach prac zespołowych oraz podejmować rolę lidera zespołu w badaniach nad osobistą, społeczną, polityczną, ekonomiczną i kulturową sytuacją osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Dokonuje krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Myśli i działa w sposób kreatywny i w różnych sytuacjach wykazuje indywidualną inicjatywę, dostosowuje się do różnych uwarunkowań w realizacji własnych celów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: Rafał Piwowarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.