Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Praca socjalna – geneza, konotacje z innymi dyscyplinami naukowymi oraz subdyscyplinami nauk społecznych.

2. Aksjologiczne podstawy pracy socjalnej.

3. Podmiot oddziaływań pracy socjalnej – osoba wykluczona/zagrożona wykluczeniem społecznym.

4. Główne przyczyny wykluczenia społecznego: niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, rasizm.

5. Podstawowe metody pracy socjalnej: praca socjalna z klientem, praca socjalna z rodziną, praca socjalna z danym środowiskiem lokalnym.

6. Formy pracy socjalnej: pomoc, opieka, kompensacja społeczna, ratunek.

7. Etyka w zawodzie pracownika socjalnego.

8. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce opieki społecznej.

9. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.

10. Organizacja opieki społecznej w Polsce na tle rozwiązań wypracowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna miejsce pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej w systemie innych nauk i rozumie jej powiązania przedmiotowo – metodologiczne z innymi dziedzinami.

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w obszarze pracy socjalnej.

Ma rozszerzoną wiedzę o osobach z niepełnosprawnością, ich specjalnych potrzebach, metodach rozpoznawania zapotrzebowania na usługi społeczne oraz projektowaniu i realizacji złożonych i wielozakresowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zna w pogłębionym stopniu uprawnienia osób z niepełnosprawnością - podmiotów/klientów pomocy społecznej wynikające z obowiązującego prawa.

Umiejętności

Potrafi projektować, realizować i monitorować strategie innowacyjnych działań w obszarze niepełnosprawności, a w tym: przeprowadzić diagnozę oraz prognozę sytuacji społecznej rodzin, osób, w tym osób z niepełnosprawnością i zaprojektować rozwiązanie problemów, wykorzystując odpowiednie strategie interwencji w pracy socjalnej i stosując zasady skutecznej interwencji.

Potrafi kierować pracą zespołu specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością oraz współpracować z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi oraz z wolontariuszami w celu udzielenie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych.

Potrafi samodzielnie planować i realizować własną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobowego, a także inspirować innych do działań pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w celu rozwiązywania problemów poznawczych oraz praktycznych związanych z pracą socjalną na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz poszukiwania wsparcia ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Praca socjalna także dwa tematy uzupełnienia:

1. Deprywacja społeczna jako ekskluzja

2. Działania metodyczne w pracy socjalnej.

W załączniku będą wykłady na owe dwa tematy.

Praca zaliczeniowa temat: Praca socjalna jako współczesna forma służby człowiekowi.

Objetość 3-4 strony

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.