Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-EZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot Edukacja zdrowotna z wychowaniem fizycznym realizowany jest w formie wykładów oraz platformy e-learningowej.

Realizowane tematy wykładów:

1. Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin

2. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej

3. Zdrowotne aspekty odżywiania

4. Nowe dyscypliny sportu – nowoczesne formy ruchu

5. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych

6. Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu

7. Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu prawidłowości i zaburzenia rozwoju biologicznego człowieka w cyklu życia, a w tym zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny.

Zna podstawową terminologię używaną w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej.

Umiejętności

Potrafi samodzielnie planować i realizować własną ścieżkę rozwoju osobowego, a w tym potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie; potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Knittel
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.