Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia arteterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3S-WZA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia arteterapii
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, moduł: arteterapia (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Pojęcie-definicje arteterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji. Arteterapia – cele, funkcje, zadania. Metody arteterapii. Techniki arteterapii. Multimedia w arteterapii. Dialog i kreacja w arteterapii. Modele pracy terapeutycznej. Istota i mechanizmy arteterapeutycznej zmiany. Obiekt artystyczny w działaniu areterapeutycznym, znaczenie i rola. Etyczny wymiar arteterapii.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę o podstawowych zasadach dotyczących realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi z dziedziny sztuki, historii, sztuki, edukacji artystycznej, arteterapii; różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności artystycznej, edukacyjnej i arteterapeutycznej

Student rozumie powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami programu studiów

Student zna tendencje rozwojowe z zakresu poszczególnych dyscyplin artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów oraz widzi zależności pomiędzy tymi dyscyplinami

Umiejętności

Świadomie posługuje się poznanymi, w realizowanych w trakcie studiów pracowniach artystycznych, technikami i technologiami, przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

Student samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Student potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach z zakresu sztuk wizualnych, edukacji i arteterapii; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie w ramach sztuk wizualnych, edukacji artystycznej i arteterapii; komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko, w tym prezentować efekty swojej pracy, zgodnie z regułami obwiązującymi w dziedzinie sztuk plastycznych, projektowych i edukacji.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim;

samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań w obszarach przynależnych do sztuki, edukacji i arteterapii

Student jest świadomy konieczności nieustannego doskonalenia warsztatu artystycznego i samodzielnego poszukiwania nowych form ekspresji artystycznej. W sytuacjach dylematów artystycznych lub zawodowych potrafi znaleźć adekwatne rozwiązanie, dokonując odpowiedniej hierarchizacji wartości, celów i priorytetów realizacyjnych, uwzględniając etyczne aspekty sprawy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.