Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3S-EPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychoterapii
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. EP, moduł: arteterapia (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Czynniki leczące w psychoterapii. Podstawowe kierunki psychoterapeutyczne. Cechy pacjenta i terapeuty istotne dla związku terapeutycznego i procesu psychoterapii. Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Etapy procesu psychoterapii. Podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem. Problemy etyczne w psychoterapii. Empiryczna weryfikacja skuteczności psychoterapii - wyniki badań i implikacje kliniczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student dysponuje wiedzą na temat teorii i praktyk psychoterapii.

Student posiada niezbędną wiedzę o rozpoznawaniu potrzeb drugiego człowieka oraz zasadach i formach relacji psychoterapeutycznej.

Student dysponuje wiedzą o podstawach prawnych i etycznych psychoterapii.

Umiejętności

Student dysponuje podstawowymi umiejętnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji psychoterapeutycznej.

Kompetencje społeczne

Student korzysta z wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych, by skutecznie komunikować się w relacjach społecznych.

Student staje się wrażliwy na znaczenie relacji psychoterapeutycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pudło
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie : egzamin: Test z pytaniami zamkniętymi oraz otwartymi. 20 pkt

Przygotowanie prezentacji w grupach o nurtach psychoterapii:10 pkt.

Zaliczenie przedmiotu: minimum 15 pkt.

Czynniki leczące w psychoterapii. Podstawowe kierunki psychoterapeutyczne. Cechy pacjenta i terapeuty istotne dla związku terapeutycznego i procesu psychoterapii. Psychospołeczne przyczyn zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Etapy procesu psychoterapii. Podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem. Problemy etyczne w psychoterapii. Empiryczna weryfikacja skuteczności psychoterapii - wyniki badań i implikacje kliniczne.

Pełny opis:

1. Organizacja zajęć. Pojęcie psychoterapii i jej historia.

2. Podstawowe kierunki psychoterapeutyczne- wykład (psychoanaliza, psychodynamiczne, humanistyczne, CBT, pojęcie patologii wg kierunku- terapie post-modernistyczne w tym podejście narracyjne).

3. Cechy pacjenta i terapeuty istotne dla związku terapeutycznego i procesu psychoterapii.

4.Podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem- różnice w podejściach oraz uniwersalne techniki- aktywne słuchanie, stawianie pytań ,parafraza, podejście niedyrektywne i dyrektywne.

5.Empiryczna weryfikacja skuteczności psychoterapii - wyniki badań i implikacje kliniczne.

6.Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Zaburzenia Osobowości.

7.Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii.cz 3. Schizofrenia, Psychoza.

8.Psychospołeczne przyczyn zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii.cz 4. Schizofrenia, Psychoza . Prelekcja ze stowarzyszenia “Pomost”.

9.Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Cz 1. Zaburzenia wieku dziecięcego. (ASD i ADHD)

10.Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Cz 2. Zaburzenia wieku dziecięcego cd.

11. Psychospołeczne przyczyny zaburzeń i ich diagnoza dla celów psychoterapii. Adolescencja

12.Problemy etyczne w psychoterapii

13.Podsumowanie zajęć, powtórka do egzaminu.

14.Egzamin.

Literatura:

Stachowski, R (2003). Historia i teorie psychologiczne. (W:) J. Strealu Psychologia, podręcznik akademicki, tom 1, (red.). Gdańsk: GWP.

Chrząstowski S.(2007). Sposób ujmowania relacji terapeutycznej w psychoterapii grupowej. Psychoterapia.

Rogers C. Doświadczenia w komunikowaniu się. Tekst zamieszczony w Teamsie.

Szymanska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016), Cechy pacjenta, jego doświadczenia z przebiegu psychoterapii i skuteczność psychoterapii. Tekst zamieszczony w Teamsie.

Seligman,M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Zysk i S-Ka. str. 398-500. (rozdział o zaburzeniach osobowości oraz schizofrenii).

Małgorzata Pociecha “Rozwój rysunku, a rozwój emocjonalny człowiek. Wiek przedszkolny”. Tekst zamieszczony w Teamsie..

Malchiodi, C. A. (2014). Arteterapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. str.183-199; 285-308.

Rozdział 1,2 oraz 3 z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (załączony do materiałów z zajęć).

Łoza, B., Chmielnicka- Plaskota. A., Rudowski, T. (2013) Arteterapia. T.1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. s. 61-65, 93-97.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/A:

zajęcia – 30 godzin kontaktowych

lektury i przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)