Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozycja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-KOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompozycja
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Struktury wizualne. Środki wyrazu artystycznego: kreska i kształt, plama, faktura, światłocień, barwa, równowaga, rytm, symetria, statyka i dynamika, kompozycja otwarta i zamknięta, przestrzeń, głębia obrazu, plany, perspektywa zbieżna, barwa w odniesieniu do przestrzeni/budowy obrazu.

Rola zagadnienia kompozycji w edukacji szkolnej - prezentacje multimedialne, budowa obrazu.

Rola zagadnienia kompozycji w twórczości własnej. Formalna analiza zagadnienia. Realizacja prac plastycznych tradycyjnymi technikami oraz realizacja multimedialnej pomocy dydaktycznej, ułatwiającej zrozumienie zagadnienia kompozycji i jej elementów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna elementy kompozycyjne i potrafi określić sposób ich oddziaływania w odniesieniu do różnych technik plastycznych.

Student zna i opisuje typy układów kompozycyjnych zastosowanych we własnych realizacjach plastycznych.

Student posiada podstawy wiedzy o zasadach kompozycyjnych wykorzystywanych we współczesnych technikach wizualnych.

Student posiada wiedzę o zastosowaniu zasad kompozycji jako środka przekazu społecznego oraz efektywnej komunikacji wizualnej.

Student zna zasady organizowania ekspozycji prac własnych i innych.

Umiejętności

Student potrafi wskazać i analizować elementy kompozycyjne zastosowane we własnych pracach artystycznych.

Student potrafi wykonać kompozycje plastyczne świadomie posługując się wybranymi środkami wyrazowymi i technologicznymi.

Student potrafi zastosować wiedzę dotyczącą typów układów kompozycyjnych do zróżnicowanej stylistycznie, zindywidualizowanej wypowiedzi artystycznej.

Student potrafi zorganizować wystawę prac własnych i innych w oparciu o podstawowe zasady kompozycyjne.

Kompetencje społeczne

Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac ze względu na sposób i efektywność zastosowanych środków wyrazowych.

Student weryfikuje podejmowane decyzje artystyczne, odnosząc się do reguł kompozycji dzieł plastycznych.

Student widzi zasadność posługiwania się wiedzą i pojęciami z zakresu zagadnień kompozycyjnych w kreowaniu przestrzeni społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.