Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-GRA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Poszukiwanie nowych form wyrazu poprzez rozwijanie umiejętności obserwowania i interpretowania natury oraz poszukiwanie abstrakcyjnych właściwości obrazu graficznego. Temat grafiki (tradycyjne motywy oparte na studium natury, formy abstrakcyjne i inne) - poszukiwania na styku z innymi dziedzinami sztuki, graficzna interpretacja obrazu fotograficznego, obrazu video i innych form wizualnych. Opracowanie tematów prac. Szkic jako zapis idei. Realizacja utworów wizualnych posiadających cechy grafiki wykonanej w tradycyjnych technikach. Dobór wybranych środków ekspresji plastycznej do określonego zadania. Zasady przygotowania oprawy odbitek graficznych. Techniki druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego. Przygotowanie na poziomie zaawansowanym, matryc w wybranych technikach. Odbijanie prac na poziomie zaawansowanym. Organizacja wystawy prac graficznych. Oprawa grafik. Ogólne zasady pracy i przepisy bhp oraz organizacja zajęć w pracowni graficznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę o środkach wyrazu i możliwościach kreacji w ramach grafiki warsztatowej w sztuce

Student posiada wiedzę o podstawowych zasadach dotyczących realizacji prac wykonanych w tradycyjnych technikach graficznych

Student zna tendencje rozwojowe z zakresu grafiki warsztatowej oraz widzi zależności pomiędzy grafiką i innymi dyscyplinami

Student zna uwarunkowania i skutki praktyki graficznej w kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

Posiada podstawową wiedzę o sposobach eksponowania w przestrzeni galeryjnej

Umiejętności

Świadomie posługuje się poznanymi technikami graficznymi przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

Potrafi realizować własne działania graficzne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

W projektowaniu własnych prac graficznych podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę z innych dyscyplin

Potrafi dokonać analizy własnej pracy graficznej pod względem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik graficznych

Potrafi wykonać oprawę dla odbitki graficznej; potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac własnych oraz innych twórców w przestrzeni wystawienniczej i publicznej

Planuje i organizuje w ramach pracowni graficznej swoją pracę indywidualną lub współpracując z innymi w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Student jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu

Student rozumie z jakiej szkoły artystycznej wywodzi się jego nauczyciel.

Cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny artystycznej

Świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej

Jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.