Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Widzenie artystyczne - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2F-WIA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Widzenie artystyczne - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Widzenie artystyczne - rozwinięcie zagadnienia. Dzieło sztuki jako punkt wyjścia do analizy postrzegania. Wybrane elementy formy dzieła sztuki, analiza stopnia złożoności dzieła plastycznego; Widzenie artystyczne a pogłębienie warsztatu malarskiego, rysunkowego, graficznego, rzeźbiarskiego i fotograficznego. Metody poszukiwania indywidualnych formalnych środków wyrazowych dla dzieła sztuki. Metody budowania artystycznych kontekstów wokół dzieła sztuki. Sposoby opracowywania treści dzieła sztuki w oparciu o wybrane zagadnienia wyrazowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna wybrane problemy formalne budowy dzieła artystycznego i potrafi określić sposób ich oddziaływania w odniesieniu do różnych technik plastycznych.

Student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania zasad kompozycji jako środka przekazu społecznego oraz efektywnej komunikacji wizualnej

Student/ka zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach plastycznych.

Student/ka zdobywa wiedzę o środkach wyrazowych wykorzystywanych w wybranych technikach plastycznych.

Student/ka zna sposoby wspomagania tradycyjnego warsztatu plastycznego współczesnymi technologiami multimedialnymi.

Student/ka zdobywa wiedzę umożliwiającą dokonanie analizy formalnej historycznych i współczesnych dzieł plastycznych.

Student/ka opanował wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji dzieł artystycznych.

Umiejętności

Student/ka rozumie związek między formalną strukturą dzieła plastycznego a jego wyrazem artystycznym.

Student/ka potrafi posługiwać się poznanymi elementami formalnymi budowy dzieła sztuki w procesie tworzenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.

Student/ka wskazuje dzieła ilustrujące omawiane zjawiska i tendencje, szacuje ich wartość artystyczną.

Student/ka potrafi przygotować ekspozycję wystawienniczą.

Kompetencje społeczne

Student/ka posiada umiejętność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użytych środków wyrazowych

Student/ka potrafi analizować prace własne i innych autorów oraz omówić użyte w nich środki wyrazu i zastosowane techniki

Student/ka potrafi publicznie, rzeczowo i z poszanowaniem rozmówców dyskutować zagadnienia widzenia artystycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Stasiak
Prowadzący grup: Jarema Drogowski, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan, Daniel Rumiancew, Joanna Stasiak, Aleksandra Śmietana, Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czy pustka jest nicością.

Pełny opis:

I ZADANIE ¬PUSTKA WEDŁUG STEFANA GIEROWSKIEGO

OBSERWACJA STYKU TRZECH ŚCIAN,

3 KOMPOZYCJE MALARSKIE NA PODSTWIE SZKICÓW

2, 3 PAŹDZIERNIKA 2019

16, 17 PAŹDZIERNIKA 2019

II ZADANIE¬ PUSTE WNĘTRZE

ZNALEZIENIE INSPIRUJĄCEGO MIEJSCA. ZOBACZENIA WNĘTRZA, JAKO SKORUPY, KTÓRA WYPEŁNIONA JEST PUSTKĄ.

2 DUŻE REALIZACJE, MALARSKIE ( INSPIRACJA: ANDREW WYETH, JANUSZ KACZMARSKI, ANZELM KIEFER)

30, 31 PAŻDZIERNIKA

III ZADANIE ¬ AMOR VACUI¬ HORROR VACUI.

3 KOMPOZYCJE WŁASNE, TECHNIKA DOWOLNA

13, 14 LISTOPADA

IV ZADANIE¬ PUSTKA, JAKO NICOŚĆ.

2 KOMPOZYCJE (INSPIRACJA: ROMAN OPAŁKA, ANDRZEJ WRÓBLEWSKI)

27, 28 LISTOPADA

V ZADANIE¬ PUSTKA PO TYM, CO ZOSTAŁO USUNIĘTE.

2 KOMOZYCE TECHNIKA DOWOLNA (INSPIRACJA: RENE MAGRITTE),

11, 12 GRUDNIA

VI ZADANIE¬BIAŁE PLAMY NA MAPIE

2 KOMPOZYCJE TECHNIKA DOWOLNA (INSPIRACJA: DWURNIK, STEFAN PARUCH)

15, 16 STYCZNIA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.