Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Widzenie artystyczne - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2F-WIA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Widzenie artystyczne - 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Widzenie artystyczne - wprowadzenie. Fundamentalne zagadnienia z zakresu sztuk wizualnych: kształt, rytm, faktura, równowaga, przestrzeń, czas, ruch itp. - próba ich wielostronnej/interdyscyplinarnej analizy i definiowania. Badanie relacji między treścią a formą realizacji wizualnej. Obserwacja natury jako punkt wyjścia do analizy postrzegania. Artystyczne środki wyrazowe: walor, kolor, kontrast, plama, linia, bryła, światłocień.

Definiowanie treści dzieła sztuki w ramach warsztatu malarskiego. Definiowanie środków wyrazowych w ramach warsztatu malarskiego. Definiowanie znaczeń dzieła sztuki. Możliwości i ograniczenia wyrazowe związane z techniką malarską.

Definiowanie treści dzieła sztuki w ramach warsztatu rysunkowego. Definiowanie środków wyrazowych w ramach warsztatu rysunkowego. Definiowanie znaczeń dzieła sztuki w ramach warsztatu rysunkowego. możliwości i ograniczenia wyrazowe związane z technikami rysunkowymi.

Definiowanie treści dzieła sztuki w ramach warsztatu rzeźbiarskiego. Definiowanie środków wyrazowych w ramach warsztatu rzeźbiarskiego. Definiowanie znaczeń dzieła sztuki w ramach warsztatu rzeźbiarskiego. Możliwości i ograniczenia wyrazowe związane z technikami rzeźbiarskimi.

Definiowanie treści dzieła sztuki w ramach warsztatu graficznego. Definiowanie środków wyrazowych w ramach warsztatu graficznego. Definiowanie znaczeń dzieła sztuki w ramach warsztatu graficznego. Możliwości i ograniczenia wyrazowe związane z technikami graficznymi.

Definiowanie treści dzieła sztuki w ramach warsztatu fotograficznego. Definiowanie środków wyrazowych w ramach warsztatu fotograficznego. Definiowanie znaczeń dzieła sztuki w ramach warsztatu fotograficznego. Możliwości i ograniczenia wyrazowe związane z technikami fotograficznymi.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna wybrane problemy formalne budowy dzieła artystycznego i potrafi określić sposób ich oddziaływania w odniesieniu do różnych technik plastycznych.

Student/ka posiada wiedzę na temat wykorzystania zasad kompozycji jako środka przekazu społecznego oraz efektywnej komunikacji wizualnej.

Student/ka zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach plastycznych.

Student/ka zdobywa wiedzę o środkach wyrazowych wykorzystywanych w wybranych technikach plastycznych.

Student/ka zna sposoby wspomagania tradycyjnego warsztatu plastycznego współczesnymi technologiami multimedialnymi.

Student/ka zdobywa wiedzę umożliwiającą dokonanie analizy formalnej historycznych i współczesnych dzieł plastycznych.

Student/ka opanował wiedzę o zasadach i sposobach ekspozycji dzieł artystycznych.

Umiejętności

Student/ka rozumie związek między formalną strukturą dzieła plastycznego a jego wyrazem artystycznym.

Student/ka potrafi posługiwać się poznanymi elementami formalnymi budowy dzieła sztuki w procesie tworzenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.

Student/ka dostosowuje warsztat do koncepcji twórczych

Student/ka wskazuje dzieła ilustrujące omawiane zjawiska i tendencje, szacuje ich wartość artystyczną.

Student/ka potrafi przygotować ekspozycję wystawienniczą.

Kompetencje społeczne

Student/ka krytycznie ocenia własne prac pod kątem użytych środków wyrazowych

Student/ka potrafi analizować prace własne i innych autorów oraz omówić użyte w nich środki wyrazu i zastosowane techniki

Student/ka potrafi publicznie, rzeczowo i z poszanowaniem rozmówców dyskutować zagadnienia widzenia artystycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Bieńkuński
Prowadzący grup: Wiesław Bieńkuński, Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, Daniel Rumiancew, Marzanna Wróblewska, Maciej Zychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.