Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Magisterska pracownia artystyczna - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2F-MPA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Magisterska pracownia artystyczna - 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Prezentacja teorii artystycznych i koncepcji sztuki współczesnej związanych z kręgiem tematycznym realizowanym w ofercie wybranej magisterskiej pracowni artystycznej. Inspiracja sztuką współczesną i dziełami historycznymi. Poszukiwanie przez studentów osobistej tematyki pracy dyplomowej. Znajdowanie właściwej korelacji idei wypowiedzi artystycznej i planowanych środków wyrazu artystycznego. Wybór obszaru zagadnień podejmowanych w pracy artystycznej. Rozpoczęcie pracy koncepcyjnej nad tematem dzieła i jego znaczeniami. Rozpoczęcie pracy nad zaplanowaniem działa jako cyklu tematycznego. Wstępne szkice i projekty rozwiązań formalnych realizujących temat. Eksperymentowanie z technikami warsztatowymi i poszukiwanie właściwej formy wyrazu. Praktykowanie warsztatu przypisanego wybranej dziedzinie artystycznej.

Dokonanie przez studentów na poziomie zapisów wyboru kursowych pracowni dyplomujących ze względu na dziedzinę warsztatową: rzeźby, malarstwa i grafiki. Osoby poszukujące w obszarach innych mediów sztuk plastycznych mają możliwość realizacji dyplomów artystycznych w ramach opieki indywidualnej z dziedzin takich jak: fotografia, multimedia, intermedia czy projektowanie graficzne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę o celach, metodach, środkach ekspresji jakimi posługuje się w swojej pracy dyplomowej.

Wie dlaczego wybrał taką a nie inną technikę i jak ten wybór wpływa na charakter wypowiedzi artystycznej.

Zna nowe technologie i poszukuje własnych narzędzi.

Wie jak eksponować swoje dzieło i dzieła kolegów w przestrzeni galerii jak i przestrzeni publicznej

Student w pogłębiony sposób widzi swoje indywidualne poszukiwania artystyczne w kontekście teorii sztuki, dorobku innych artystów i dylematów współczesnej kultury.

Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą kreatywności i twórczości człowieka.

Student ma poszerzoną o wiedzę o artystycznych i kulturowych zagadnieniach z obszaru swojej pracy artystycznej.

Umiejętności

Student w sposób pogłębiony potrafi zrealizować pracę artystyczną w wybranym przez siebie medium sztuk plastycznych.

Student potrafi poddać pogłębionej analizie i objaśnić: własne prace artystyczne w odniesieniu do dawnych i współczesnych nurtów sztuki.

Potrafi dostrzec swoją kreatywność i kształtować ją poprzez długotrwały wysiłek pracy indywidualnej.

Student potrafi trafnie i precyzyjnie wypowiedzieć się o twórczości innych artystów. Umie dostrzec potencjał twórczy kolegów i wspomóc rozwój drugiego człowieka. Ma potrzebę czynnego uczestnictwa w kulturze.

Kompetencje społeczne

Student potrafi interpretować i stosować przepisy o własności intelektualnej.

Student potrafi w sposób przekonujący i pogłębiony prezentować własne koncepcje artystyczne, podejmując merytoryczną dyskusję oraz konstruktywnie przyjmując krytykę. Jest świadomy konieczności nieustannego doskonalenie i jest zdolny do długotrwałego wysiłku nakierowanego na jeden cel. Jednocześnie jego realizację uwzględniają etyczny wymiar dzieła.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Bieńkuński, Jarema Drogowski, Monika Masłoń, Tomasz Sadlej, Joanna Stasiak, Magdalena Świercz-Wojteczek, Marzanna Wróblewska, Maciej Zychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Paruch
Prowadzący grup: Wiesław Bieńkuński, Grzegorz Mroczkowski, Maciej Zychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.