Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-0F-PSW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obwiązkowe zajęcia WF (1 do wyboru) dla I r. w sem letni, (stac. I stopnia i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

17.04.2020 na platformie udostępniona została II część wykładów, która będzie czynna do 15.05.2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z udostępnioną tematyką.

Każdy student otrzyma tematy prac do samodzielnego opracowania, szczegóły zostaną podane przez USOS-mail. Proszę o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej. Drodzy Studenci, od 16. 03 na platformie e-learningowej dostępne są wykłady z zakresu kultury fizycznej. Bardzo proszę zapoznać się z udostępnioną tematyką. We wszystkich sprawach dotyczących wychowania fizycznego bardzo proszę o kontakt mailowy:

Kierownik SWFiS mgr Paweł Jaworski pjaworski@aps.edu.pl

mgr Elżbieta Kuśmierz ekusmierz@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Aleksandrowska - maleksandrowska@aps.edu.pl

mgr Jolanta Parzęcka - jparzecka@aps.edu.pl

mgr Ilona Jaworska - ijaworska@aps.edu.pl

dr Michał Knittel - mknittel@aps.edu.pl

Pełny opis:

1. Zasady prawidłowego prowadzenia rozgrzewki

2. doskonalenie odbić sposobem górnym

3. doskonalenie odbić sposobem dolnym

4. nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym

5. nauka i doskonalenie zbicia piłki

6. nauka i doskonalenie różnych form zbicia piłki – plas, kiwnięcie

7. wystawienie i rozegranie piłki w ataku

8. nauka i doskonalenie bloku pojedynczego, podwójnego

9. taktyka gry w ataku

10. taktyka gry w obronie

11. przepisy gry w piłkę siatkową,

12. sędziowanie

13. doskonalenie techniki i taktyki gry we fragmentach gry

14. gra szkolna

15. gra właściwa

Literatura:

1.L. Łatyszkiewicz, M. Worobjew, M. Zaurbek M. Chromajew, 1999 Piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa. Warszawa

2.Skrobański H.,Wieczorek A. 1995 Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej. Poznań

3.Woluch J. 1984 pr.zb. Piłka siatkowa. Warszawa

4.Bondarowicz M. 1995 Zabawy w grach sportowych Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zjęciach

Inne formy – samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Małgorzata Aleksandrowska, Michał Knittel, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia realizowane na platformie e-learningowej i drogą poczty elektronicznej. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet

- 13.03.20 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/20.

- 16.03.20 - udostępniona platforma e - learningowa I część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 16.03 - 06.04.2020r.

1. Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin.

2. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej.

3. Zdrowotne aspekty odżywiania.

4. Nowe dyscypliny sportu - nowoczesne formy ruchu.

Konsultacje merytoryczne dotyczące platformy e-learningowej I i II części za pośrednictwem poczty elektronicznej z mgr Pawłem Jaworskim od pon-pt w godz. 12-13.

Konsultacje indywidualne w grupach studenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

07.04 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy

15.04 - wprowadzenie dyżurów online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

16.04 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne - II część platformy e - learningowej

17.04 - udostępniona platforma e - learningowa II część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 17.04 - 15.05.2020r.

1. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych.

2. Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu.

3. Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

26.04 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania. Termin realizacji zadania do 15.05.2020 roku.

Tematy:

Grupa mgr J. Parzęckiej

Tematy:

1.Piłka siatkowa-historia, przepisy,technika i taktyka.

2.Styl życia i zachowania prozdrowotne.

3.Aktywność ruchowa osób starszych.

4. Fair - play źródłem wartości społeczno - moralnych.

Literaura:

1.www.pzps.pl

2.www.mlodziezowasiatkowka.pl

3.Mecner K.(2001)80 lat polskiej siatkówki.Olsztyn

4.Woynarowska B.(2017)Edukacja zdrowotna.PWN

5.www.utw.uj.edu.pl

6.Gerontologia polska 2014,2,70-75

7.Nowocień J. (2013 ) Studium o pedagogice kultury fizycznej. AWF Warszawa.

8.Czysta gra fair play. ( 2014 ) Polski Komitet Olimpijski. FALL.

Literatura dostępna IBUK Libra oraz w formie zdalnej PDF

Grupa dr M. Knittla

Tematy:

1. Piłka siatkowa - historia, przepisy, polskie osiągnięcia

2. Piłka siatkowa niepełnosprawnych - siatkówka na siedząco

3. Edukacja do zwiększenia aktywności fizycznej

4. Odżywianie a aktywność fizyczna

Literatura:

1. www.pzps.pl

2. http://paravolleypoland.eu/

3. Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.

4. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

Literatura dostępna IBUK Libra oraz PDF

Grupa mgr M. Aleksandrowskiej

Tematy:

1.Piłka siatkowa-przepisy,technika i taktyka.

2.Historia siatkówki i jej odmiany.

3.Styl życia i zachowania prozdrowotne

4.Aktywność ruchowa osób starszych.

Literatura:

1.www.pzps.pl

2.www.mlodziezowasiatkowka.pl

3.Mecner K.(2001)80 lat polskiej siatkówki.Olsztyn

4.Woynarowska B.(2017)Edukacja zdrowotna.PWN

5.www.utw.uj.edu.pl

6.Gerontologia polska 2014,2,70-75

Literatura dostępna IBUK Libra oraz w formie zdalnej PDF

16.05 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy.

18.05 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania konspektów lekcji. Termin realizacji zadania do 05.06.2020 roku.

6.06 - 10.06 - sesja poprawkowa (platforma I i II) prace pisemne

Zaliczenia z wychowania fizycznego w formie zdalnej:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczonej platformy - elerningowej części I i II, złożonych prac: praca z zakresu kultury fizycznej, konspekt lekcji WF.

Literatura:

Literatura do platformy e- lerningowej cęść I i II

1. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

2. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

3. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

4. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

5. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

6. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

7. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

8. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Dyżury online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.