Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5TRT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

- potrafi wymienić i scharakteryzować cechy twórczego wytworu, twórczego procesu myślenia.

- zna specyfikę głównych metod pracy rozwijającej twórcze myślenie

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z technik twórczego rozwiązywania problemów

- jest w stanie operować prostymi metodami rozwijającymi twórcze myślenie u innych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu działań psychologicznych skierowanych do różnych grup odbiorców

- przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PISEMNA PRACA zaliczeniowa, sprawdzająca wiedzę i umiejętności studenta

2. ROZMOWA ze studentem

3. OBSERWACJA funkcjonowania studenta podczas treningu twórczości

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające - pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style)

2. Strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

3. Stymulowanie operacji umysłowych - dedukcji, indukcji, abstrahowania, metaforyzowania, transformowania i skojarzeń

4. Trening autokreacji: myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne.

5. Twórcze rozwiązywanie problemów - fazowe modele rozwiązywania problemów

6. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów.

7. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Literatura:

  Literatura obowiązkowa:

1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

3. Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Literatura uzupełniająca:

1. Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Implus

2. Góralski, A. (1977). Zadanie metoda rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne

3. Szmagalski, J. (1998). Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe. Warszawa: Centrum Animacji Kultury

4. Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls ss. 117-150

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 25h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PISEMNA PRACA zaliczeniowa, sprawdzająca wiedzę i umiejętności studenta

2. ROZMOWA ze studentem

3. OBSERWACJA funkcjonowania studenta podczas treningu twórczości

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające - pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style)

2. Strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

3. Stymulowanie operacji umysłowych - dedukcji, indukcji, abstrahowania, metaforyzowania, transformowania i skojarzeń

4. Trening autokreacji: myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne.

5. Twórcze rozwiązywanie problemów - fazowe modele rozwiązywania problemów

6. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów.

7. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

3. Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Literatura uzupełniająca:

1. Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Implus

2. Góralski, A. (1977). Zadanie metoda rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne

3. Szmagalski, J. (1998). Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe. Warszawa: Centrum Animacji Kultury

4. Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls ss. 117-150

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 25h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PISEMNA PRACA zaliczeniowa, sprawdzająca wiedzę i umiejętności studenta/studentki

2. ROZMOWA ze studentem/studentką

3. OBSERWACJA funkcjonowania studenta/studentki podczas treningu

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające - pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style)

2. Strategie myślenia twórczego (zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji)

3. Stymulowanie operacji umysłowych - dedukcji, indukcji, abstrahowania, metaforyzowania, transformowania i skojarzeń

4. Trening autokreacji: myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, myślenie transformacyjne.

5. Twórcze rozwiązywanie problemów - fazowe modele rozwiązywania problemów

6. Twórcze rozwiązywanie problemów - wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów.

7. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

3. Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

Literatura uzupełniająca:

1. Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Implus

2. Góralski, A. (1977). Zadanie metoda rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo - Techniczne

3. Szmagalski, J. (1998). Przewodzenie małym grupom. Działanie grupowe. Warszawa: Centrum Animacji Kultury

4. Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls ss. 117-150

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody twórczego rozwiązywania problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 40h

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.