Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacja terapeutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5RTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacja terapeutyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające – zapoznanie z tematyką warsztatów

2. Formułowanie celów i układanie planu terapii, pierwsza sesja: oczekiwania klienta i terapeuty

3. Sojusz terapeutyczny - trudności

4. Osoba pacjenta – zjawisko przeniesienia i jego sygnały

5. Osoba terapeuty – zjawisko przeciwprzeniesienia i jego funkcje

6. Relacja terapeutyczna w różnych orientacjach terapeutycznych /pod. systemowe/

7. Relacja terapeutyczna w różnych fazach psychoterapii

8. Relacja terapeutyczna u pacjentów z różnym rozpoznaniem

9. Relacja terapeutyczna – zjawisko oporu

10. Relacja terapeutyczna – przyspieszanie terapii, podsumowanie zajęć

Literatura:

LITERATURA Geldard, K., Geldard, D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa: Wyd. Edukacyjne Parpamedia.

Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

Herschel, K. (2009).Komunikacja w terapii, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

Yalom, I. (2010). Dar terapii. Warszawa: IPZ.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

formułować cele wybranej metody pomocy psychologicznej;

rozpoznawać wpływ własnych (terapeuty) zachowań na jakość relacji terapeutycznej;

rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od rodzaju metody pomocy psychologicznej;

rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od etapu w procesie zmiany;

Umiejętności

uzgodnić z pacjentem/klientem wspólne cele terapii/pomocy psychologicznej;

zaprojektować i uzgodnić z pacjentem sposoby osiągania celów terapii;

oceniać krytyczne momenty w relacji terapeutycznej;

przeprowadzić rozmowę z pacjentem o problemach w ich relacji terapeutycznej;

Kompetencje społeczne

jest otwarty na rozumienie samego siebie;

jest zdolny do modyfikowania swoich zachowań w relacji.

Sposób pomiaru

Ocena umiejętności podczas wykonywania zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka, Dominika Szkoda-Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.