Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patofizjologia chorób somatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E4PCS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia chorób somatycznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zagadnienia:

1 Semiotyka. Zasady diagnostyki róznicowej na podstawie objawów klnicznych.Objaw a choroba

.

2. Patomechanizm wstrząsu jako stanu zagrożenia zycia. Przyczyny-objawy.

3 Krążenie przed i po urodzeniu-zmiany hemodynamiczne i konsekwencje zaburzeń.Patofizjologia chorób ukladu krążenia..Ostra i przewlekła niewydolność krążenia.

4.Układ oddechowy w wieku rozwojowym i człowieka dorosłego.Predyspozycje do chorób.Stany prowadzące do niewydolności oddechowej ostrej i przewlekłej.

5.Funkcja przewodu pokarmowego.Funkcje wątroby i trzustki.Najczęściej spotykane zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego,wątroby i trzustki.Objawy,skutki kliniczne.Stany ostre i przewlekłe.

6.Patofizjologia najczęsciej występujacych chorób ukladu moczopłciowego u kobiet i meżczyzn.

Pełny opis:

Wiedza

Student:

Potrafi wskazać i omówić podstawowe mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie na przykładzie układów: krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Potrafi zdefiniować, podając konkretne przykłady,różnicę pomiedzy objawem chorobowym a chorobą.

Na przykładzie wybranych chorób potrafi wyjaśnić patomechanizm zmian ogólnoustrojowych (np. niewydolności krążenia, oddechowej czy wątroby) prowadzących do wystąpienie określonych objawów somatycznych.

Potrafi wyjaśnić, podając przykłady, dlaczego taki sam objaw kliniczny może występować w chorobach somatycznych o różnej etiologii i umiejscowieniu narządowym.

Umiejętności

Potrafi wymienić i zinterpretować objawy świadczące o niewydolności krążenia w wyniku zawału mięsnia sercowego

Potrafi wymienić funkcje jakie pełni wątroba oraz objawy świadczące o jej uszkodzeniu :ostrym i przewlekłym

Potrafi wymienić czynniki, przyzwyczajenia i nałogi prowadzące do ostrych i/lub przewlekłych chorób układu oddechowego, wyjaśniając zasadniczy mechanizm zmian chorobowych.

Potrafi zdefiniować co to jest wstrząs, wymienić kategorie przyczyn oraz objawy

Posiada ogólną wiedzę ,należną osobie z wyższym wykształceniem ,o istocie patologii najczęściej spotykanych chorób somatycznych

Literatura:

Patofizjologia kliniczna.Podręcznik dla studentów medycyny.Red.B.Zahorska-Markiewicz,E.Małecka-Tendera;2009.Elsvier Urban&Partner.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy dotyczący jednego z wybranych (losowo) zagadnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia:

1 Semiotyka. Zasady diagnostyki róznicowej na podstawie objawów klnicznych.Objaw a choroba

.

2. Patomechanizm wstrząsu jako stanu zagrożenia zycia. Przyczyny-objawy.

3 Krążenie przed i po urodzeniu-zmiany hemodynamiczne i konsekwencje zaburzeń.Patofizjologia chorób ukladu krążenia..Ostra i przewlekła niewydolność krążenia.

4.Układ oddechowy w wieku rozwojowym i człowieka dorosłego.Predyspozycje do chorób.Stany prowadzące do niewydolności oddechowej ostrej i przewlekłej.

5.Funkcja przewodu pokarmowego.Funkcje wątroby i trzustki.Najczęściej spotykane zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego,wątroby i trzustki.Objawy,skutki kliniczne.Stany ostre i przewlekłe.

6.Patofizjologia najczęsciej występujacych chorób ukladu moczopłciowego u kobiet i meżczyzn.

Pełny opis:

Wiedza

Student:

Potrafi wskazać i omówić podstawowe mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie na przykładzie układów: krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Potrafi zdefiniować, podając konkretne przykłady,różnicę pomiedzy objawem chorobowym a chorobą.

Na przykładzie wybranych chorób potrafi wyjaśnić patomechanizm zmian ogólnoustrojowych (np. niewydolności krążenia, oddechowej czy wątroby) prowadzących do wystąpienie określonych objawów somatycznych.

Potrafi wyjaśnić, podając przykłady, dlaczego taki sam objaw kliniczny może występować w chorobach somatycznych o różnej etiologii i umiejscowieniu narządowym.

Umiejętności

Potrafi wymienić i zinterpretować objawy świadczące o niewydolności krążenia w wyniku zawału mięsnia sercowego

Potrafi wymienić funkcje jakie pełni wątroba oraz objawy świadczące o jej uszkodzeniu :ostrym i przewlekłym

Potrafi wymienić czynniki, przyzwyczajenia i nałogi prowadzące do ostrych i/lub przewlekłych chorób układu oddechowego, wyjaśniając zasadniczy mechanizm zmian chorobowych.

Potrafi zdefiniować co to jest wstrząs, wymienić kategorie przyczyn oraz objawy

Posiada ogólną wiedzę ,należną osobie z wyższym wykształceniem ,o istocie patologii najczęściej spotykanych chorób somatycznych

Literatura:

Patofizjologia kliniczna.Podręcznik dla studentów medycyny.Red.B.Zahorska-Markiewicz,E.Małecka-Tendera;2009.Elsvier Urban&Partner.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemny sprawdzian wiedzy na podstawie opracowania losowo wybranego zagadnienia z zakresu omawianej podczas wykładów problematyki.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1 Semiotyka. Zasady diagnostyki róznicowej na podstawie objawów klnicznych.Objaw a choroba

.

2. Patomechanizm wstrząsu jako stanu zagrożenia zycia. Przyczyny-objawy.

3 Krążenie przed i po urodzeniu-zmiany hemodynamiczne i konsekwencje zaburzeń.Patofizjologia chorób ukladu krążenia..Ostra i przewlekła niewydolność krążenia.

4.Układ oddechowy w wieku rozwojowym i człowieka dorosłego.Predyspozycje do chorób.Stany prowadzące do niewydolności oddechowej ostrej i przewlekłej.

5.Funkcja przewodu pokarmowego.Funkcje wątroby i trzustki.Najczęściej spotykane zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego,wątroby i trzustki.Objawy,skutki kliniczne.Stany ostre i przewlekłe.

6.Patofizjologia najczęsciej występujacych chorób ukladu moczopłciowego u kobiet i meżczyzn.Wiedza

Student:

Potrafi wskazać i omówić podstawowe mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie na przykładzie układów: krążenia, oddechowego i pokarmowego.

Potrafi zdefiniować, podając konkretne przykłady,różnicę pomiedzy objawem chorobowym a chorobą.

Na przykładzie wybranych chorób potrafi wyjaśnić patomechanizm zmian ogólnoustrojowych (np. niewydolności krążenia, oddechowej czy wątroby) prowadzących do wystąpienie określonych objawów somatycznych.

Potrafi wyjaśnić, podając przykłady, dlaczego taki sam objaw kliniczny może występować w chorobach somatycznych o różnej etiologii i umiejscowieniu narządowym.

Umiejętności

Potrafi wymienić i zinterpretować objawy świadczące o niewydolności krążenia w wyniku zawału mięsnia sercowego

Potrafi wymienić funkcje jakie pełni wątroba oraz objawy świadczące o jej uszkodzeniu :ostrym i przewlekłym

Potrafi wymienić czynniki, przyzwyczajenia i nałogi prowadzące do ostrych i/lub przewlekłych chorób układu oddechowego, wyjaśniając zasadniczy mechanizm zmian chorobowych.

Potrafi zdefiniować co to jest wstrząs, wymienić kategorie przyczyn oraz objawy

Posiada ogólną wiedzę ,należną osobie z wyższym wykształceniem ,o istocie patologii najczęściej spotykanych chorób somatycznych

Literatura:

Patofizjologia kliniczna.Podręcznik dla studentów medycyny.Red.B.Zahorska-Markiewicz,E.Małecka-Tendera;2009.Elsvier Urban&Partner.

Uwagi:

Metody kształcenia to wykłady uzupełnione wiedzą zawartą w zalecanej literaturze przedmiotu.

Nakład pracy studenta to 30 godzin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.