Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Case study. Romowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E3CSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Case study. Romowie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Romowie- wspólnota szczególna. Elementy historii i tradycji Romów w Polsce. Stereotypowy obraz Romów/Cyganów. Postawy wobec Romów wśród polskich uczniów. Romowie w świecie współczesnym: sytuacja bytowa i społeczna, relacje z większością, zdrowie, edukacja. Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. NGO dla wspólnot romskich.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Bartosz A. (2004) Nie bój się Cygana. Sejny. Wyd. Pogranicze

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2004-2013. www.mac.gov.pl/mniejszosci¬-i-wyznania

Projekt programu integracji społecznej Romow na lata 2014-2020. www.mac.gov.pl/mniejszosci¬-i-wyznania

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Weigl B., Formanowicz M., red. (2007) Romowie. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach. Warszawa. Wyd. Academica SWPS

Weigl B. , red. (2009) Romowie 2009. Między wędrówka a edukacją . Warszawa. Wyd. Academica SWPS

Weigl B., Różycka M., red. (2011) Romowie 2011. Życie na pograniczu. Warszawa. Wydawnictwo SWPS

Nikitorowicz J. (2010) Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot. Wyd. GWP

Warszawa. Wyd. Academica SWPS

Studia Romologica, nr 1, 2, 3. Tarnów 2008- 2010. Wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Orientacja w tradycji i kulturze romskiej w ujęciu historycznym

Świadomość zróżnicowania wspólnot romskich we współczesnej Polsce

Świadomość problemów tożsamościowych na styku tradycji polskiej i romskiej

Umiejętności

Umiejętność oceny sytuacji społeczno-psychologicznej Romów żyjących w Polsce

Umiejętność oceny sytuacji społeczno-psychologicznej dzieci romskich żyjących w Polsce

Umiejętność doboru właściwych metod diagnozy psychologicznej do oceny społecznych i intelektualnych kompetencji ucznia romskiego

Kompetencje społeczne

Wrażliwość kulturowa, gotowość do empatii w spotkaniu z Innym

Posługuje się poznanymi kategoriami w obserwacji i analizie wydarzeń z życia społecznego. Dostrzega dylematy etyczne związane z pracą w środowisku wielokulturowym

Sposób pomiaru

Grupowe podsumowanie filmów i przeczytanej lektury

Prezentacja multimedialna

Dyskusja w grupie

Praca w grupie, dyskusja grupowa

Praca pisemna

Kolokwium sprawdzające

Samoopis

Dyskusja na temat wydarzeń społecznych związanych z funkcjonowaniem mniejszości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.