Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia subkultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2E2SSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia subkultur
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zaznajomienie z tematyką subkultur, definicją subkultury, klasyfikacją subkultur. Ukazanie dynamiki powstawania i dezintegracji subkultur. Identyfikacja społecznych, kulturowych, psychologicznych przyczyn kształtowania się subkultur. Określenie społecznych postaw i ocen subkultur

Pełny opis:

WYKŁAD

Definicja subkultury. Typy subkultur. Czynniki warunkujące powstawanie grupy subkulturowej. Struktura społeczna ruchu subkulturowego. Postawy społeczeństwa wobec subkultur. Najważniejsze subkultury- przegląd historyczny. Subkultury w Polsce. Przyszłość subkultur. Koncepcje subkultur- teoria transmisji kulturowej, teoria konfliktu kultur, teoria zróżnicowanych możliwości,teorie buntu i negacji

ĆWICZENIA ….

Cykl życia subkultury. Struktura grupy subkulturowej. Charakterystyka psychospołeczna uczestnika subkultury. Czynniki kulturowe narodzin subkultur- koncepcja społeczeństwa kofiguratywnego M. Mead. Subkultury a teoria dewiacji społecznych R. Mertona. Subkultury a kultura masowa. Subkultury a współczesne przemiany rodziny. Relacje między subkulturami a społeczeństwem- konflikt, izolacja, tolerancja. Omawianie poszczególnych typów subkultur- subkultury religijne, terapeutyczne, społeczno- obyczajowe, izolacji, eskapistyczne, kreatywne. Analizy przypadków uczestnictwa w subkulturach.

Literatura:

M. Filipiak, 1999, Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin.

K. Jankowski, 2003, Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Warszawa.

T. Paleczny, 1997, Kontestacja formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków.

M. Pęczak, 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, 1992.

B. Prejs, 2005, Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija, Katowice.

M. Jędrzejewski, 1999, Młodzież a subkultury, Warszawa.

M. Jędrzejewski, 2001, Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży, Warszawa..

D. Muggleton, 2004, Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków.

A. Siemaszko, 1993, Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat różnych typów subkultur.

Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących powstawanie subkultur

Umiejętności

Potrafi zinterpretować zachowania uczestników subkultur

Potrafi zrozumieć subkulturowy przekaz medialny

Kompetencje społeczne

Uczestniczy w debacie na temat pozytywnych i negatywnych cech subkultur

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

prezentacja ustna

referaty indywidualne i zbiorowe

ocena aktywności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.