Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacja terapeutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5RTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacja terapeutyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające – zapoznanie z tematyką warsztatów

2. Formułowanie celów i układanie planu terapii, pierwsza sesja: oczekiwania klienta i terapeuty

3. Osoba pacjenta – zjawisko przeniesienia i jego sygnały

4. Osoba terapeuty – zjawisko przeciwprzeniesienia i jego funkcje

5. Relacja terapeutyczna w różnych orientacjach terapeutycznych /pod. systemowe/

6. Relacja terapeutyczna w różnych fazach psychoterapii– zjawisko oporu

7. Relacja terapeutyczna u pacjentów z różnym rozpoznaniem

8. Relacja terapeutyczna – przyspieszanie terapii, podsumowanie zajęć

Literatura:

LITERATURA Geldard, K., Geldard, D. (2009) Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Warszawa: Wyd. Edukacyjne Parpamedia.

Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

Herschel, K. (2009).Komunikacja w terapii, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

Yalom, I. (2010). Dar terapii. Warszawa: IPZ.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

formułować cele wybranej metody pomocy psychologicznej;

rozpoznawać wpływ własnych (terapeuty) zachowań na jakość relacji terapeutycznej;

rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od rodzaju metody pomocy psychologicznej;

rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od etapu w procesie zmiany;

Umiejętności

uzgodnić z pacjentem/klientem wspólne cele terapii/pomocy psychologicznej;

zaprojektować i uzgodnić z pacjentem sposoby osiągania celów terapii;

oceniać krytyczne momenty w relacji terapeutycznej;

przeprowadzić rozmowę z pacjentem o problemach w ich relacji terapeutycznej;

Kompetencje społeczne

jest otwarty na rozumienie samego siebie;

jest zdolny do modyfikowania swoich zachowań w relacji.

Sposób pomiaru

Ocena umiejętności podczas wykonywania zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów. Ponadto kształtowanie:

- umiejętności: formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb i rozpoznania pacjentów,

- umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji

- umiejętności modyfikowania interwencji terapeutycznych na różnych etapach psychoterapii.

Pełny opis:

Cel zajęć

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów. Ponadto kształtowaniem umiejętności: formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb i rozpoznania pacjentów,

- umiejętności rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji

- umiejętności modyfikowania interwencji terapeutycznych na różnych etapach psychoterapii.

Forma zajęć

Cotygodniowe spotkania po 4 godziny. Ich treścią będzie omawianie, dyskusja (ogólna lub w małych grupach) nad tematami kolejnych zajęć oraz ćwiczenia warsztatowe umożliwiające doświadczenie psychologiczne wybranych aspektów relacji terapeutycznej.

Zaliczenie zajęć:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze)

• aktywność na zajęciach: stawianie pytań, wysuwanie wątpliwości, udział w dyskusji

• przygotowanie zadań domowych / w zespołach dwuosobowych/

• przedstawienie pracy pisemnej zaliczającej warsztaty - własnego Dziennika warsztatu /jedna strona nt. każdego spotkania od 1 do 7/

Literatura:

• Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2013). Kat miłości Warszawa: Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

Uwagi:

ćwiczenia warsztatowe, dyskusja, praca w parach, przygotowanie mini-eseju,

liczba godzin kontaktowych - 30, przygotowanie innych zadań - około30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.