Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia psychicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5PRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia psychicznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Zdrowie psychiczne i promocja zdrowia psychicznego- definicje, wskaźniki, epidemiologia

2. Polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego w kraju i w Europie. Priorytety w zakresie działań na rzecz zdrowia psychicznego oraz zasady realizacji.

3. Promocja zdrowia wśród studentów- zapotrzebowanie i przykłady działań.

4. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy, wśród osób bezrobotnych.

5. Promocja zdrowia psychicznego w populacji ludzi starszych.

6. Promocja zdrowia psychicznego wśród chorych psychicznie i ich rodzin.

7. Badania nad efektywnością promocji zdrowia psychicznego- doniesienia krajowe i zagraniczne. Jak jest i jak być powinno.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA Czabała J.C. (2000) Zdrowie psychiczne - zagrożenia i promocja, IPiN, Warszawa

Czabała Cz., Danielewicz D., Hryniewicka A., Rola J., Zasępa E. (2008). Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom. Suicydologia, tom 4, 1

Jane-Llopis E. Anderson P. (2006) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy, IPiN

Lis, K., Reichert, M., Cosack, A., Billings, J. & Brown, P. (Ed.) (2008). Evidence-Based Guidelines on Health

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

Rozporzadzenie Rady Ministrów z dn. 28.12.2010.

www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2010). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Część II. Warszawa: IPiN

Wożniak B., Tobiasz –Adamczyk B., Brzyska M (2009). Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly – wypracowanie opartego na faktach przewodnika dotyczącego promocji zdrowia wśród osób starszych. Problem High Epidemiology 90(4):459-464.

www.mentalhealthpromotion.ne

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/tematyka_bad/heal_prom_in_workpl/

Świątkiewicz G.(2002). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa

http://www.entermentalhealth.net

http://www.uj.edu.pl/documents/1686948/e513e6e7-7941-4218-b089-79686ba8bc36

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi:

Wskazać najważniejsze dokumenty dotyczące promocji zdrowia psychicznego;

Definiować pozytywne wskaźniki zdrowia psychicznego;

Scharakteryzować metody promocji zdrowia psychicznego wobec rodziny; w szkole; w miejscu pracy; wobec osób w podeszłym wieku;

Wskazać warunki skutecznej promocji zdrowia psychicznego;

Znać zasady tworzenia programów promocji zdrowia psychicznego;

Scharakteryzować istniejące aktualnie i realizowane programy promocji zdrowia psychicznego;

Umiejętności

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec rodziny; w szkole; w miejscu pracy;

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec osób w podeszłym wieku;

Posłużyć się wybranymi metodami promocji zdrowia psychicznego wobec osób w podeszłym wieku;

Współpracować z partnerami w przygotowywaniu i realizacji programów promocji zdrowia psychicznego;

Kompetencje społeczne

Zdolny do zaproponowania adekwatnych działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

Sposób pomiaru

egzamin- test wiadomości

dyskusja nad tworzeniem programu

lista realizowanych aktualnie programów zdrowia psychicznego

przygotowanie propozycji programu

symulowane spotkanie z zespołem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.