Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E4PSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia szkolna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wyzwaniami stojącymi przed psychologiem pracującym w szkole oraz omówienie zakresu wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i pracownikami szkoły (nauczycielami, pedagogami, dyrektorem, etc.). Student w trakcie zajęć pozna: zadania i obowiązki spoczywające na psychologu szkolnym, kompletny, wielowymiarowy model pracy psychologa oraz charakterystykę środowiska szkolnego. Poruszone zostaną tematy mogące sprawiać szczególną trudność edukacyjną i/lub wychowawczą, czyli problemy okresu dorastania, niepowodzenia szkolne, przemoc i konflikty.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Rola i zadania psychologa w szkole (model monitoring, interwencja, profilaktyka, promocja)

2. Przegląd narzędzi diagnostycznych możliwych do zastosowania w praktyce psychologa szkolnego

3. Praca z uczniami (indywidualna i grupowa)

4. Praca z nauczycielami, wychowawcami, radą pedagogiczną

5. Praca z rodzicami.

6. Przegląd metod pomocy możliwych do zastosowania w konkretnych problemach psychologicznych (niepowodzenia edukacyjne, konflikty rówieśnicze, przemoc, zachowania ryzykowne, etc.)

7. Programy profilaktyczne i promocyjne stosowane w środowisku szkolnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia: pytania otwarte na egzaminie, ocena wykonania zadania wykonanego podczas egzaminu

Pełny opis:

Treści programowe (rozdzielone na 5 spotkań):

1. Wprowadzenie – zadania i rola psychologa szkolnego (model pracy psychologa)

2. Interwencja (specyfika pracy interwencyjnej psychologa w zerówce i w szkole podstawowej, w okresie dorastania)

3. Monitoring (diagnostyczna praca oraz ewaluacja efektów w przypadku niepowodzenia szkolnego ucznia, konieczności radzenia sobie/ zapobiegania przemocy, krzywdzeniu i konfliktom w szkole)

4. Profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych na terenie szkoły

5. Promocja zdrowia psychicznego (kompetencje psychologa szkolnego – indywidualna i grupowa praca z dzieckiem oraz z dorosłymi zaangażowanymi w proces nauczania i wychowania).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (2015). Poradnictwo psychologiczne (rozdz. 1, rozdz. 2, rozdz. 3, rozdz. 4; s. 16-130). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Katra, G., Sokołowska, E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer, Fraszka Edukacyjna

3. Ledzińska, M., Czerniawska, E. (2011). Psychologia nauczania ujęcie poznawcze (część 3, część 4, s. 187-307). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura dodatkowa:

1. Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

2. Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

3. Bloomquist, M. L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Całusińska, M., Malinowski, W. (2013). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Sopot: GWP.

5. Crone, D. A., Horner, R. H., Hawken, I. S. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorów zachowania. Warszawa: PARPA

6. Czerniawska, E., Jagodzińska, M. (2007). Jak się uczyć? Bielsko-Biała: ParkEdukacja.

7. Elliot, J., Place, M. (2000). Dzieci i młodzież w kłopocie. Warszawa: WSiP

8. Filipiak, K. (2008). Rozwijanie zdolności do uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2005). Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

10. Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. Dla praktyków i rodziców Gdańsk: GWP

11. Larson, J. (2012). Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

12. Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

13. Oleszkowicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

14. Swearer, S. M., Espelage, D. L., Napolitano, S. A. (2010). Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje. Skuteczne strategie dla szkół. Warszawa: PARPA.

15. Taraszkiewicz, G. Redlisiak, W. Bednarkowa, Z. Taraszkiewicz, M. (2009). Jak wspierać dziecko w nauce? Warszawa: Wolters Kluwer.

16. Turska, D. (2006). Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? Lublin: Wydawnictwo UMCS.

17. Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

18. Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

19. Szczurkowska, J., Mazur, A. (red.) (2013). Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, prezentacja multimedialna, analiza przypadków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.