Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakościowe badania w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E4JBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakościowe badania w edukacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kolokwium, aktywny udział w zajęciach, przeprowadzenie włąsnego projektu.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje w części teoretycznej podstawowe metody badań jakościowych nad środowiskiem edukacyjnym, w tym prowadzenie wywiadów, fokusów, badania metodami psychologii środowiskowej i metodami narracyjnymi. W części praktycznej uczestnicy w zespołach projektują, wykonują i prezentują własny mały fragment takich badań. Zajęcia dają możliwość poznania całego wachlarza technik jakościowych przydatnych do pogłębionego rozumienia procesów zachodzących we współczesnych środowiskach edukacyjnych.

Wprowadzenie do technik jakościowych w badaniach edukacyjnych

Zagadnienia metodologiczne związane z prowadzeniem badań jakościowych, analiza hermeneutyczna, strukturalna i metodologia teorii ugruntowanej

Przygotowanie i prowadzenie wywiadów i wywiadów grupowych

Metody analizy narracji

Metody analizy danych biograficznych i archiwalnych

Swobodne metody zbierania danych, metody etnograficzne i analiza danych wizualnych

Kategoryzacja i kodowanie danych jakościowych

Opracowanie własnych projektów. Przeprowadzenie pod opieką badania, wspólne opracowanie i analiza wyników, oraz prezentacja raportów i wniosków z badań.

Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-ocena z testu lub wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

-ocena z przeprowadzonego projektu na podstawie pracy na zajęciach i raportu końcowego

-na podstawie obserwacji w trakcie dyskusji i pracy nad własnym projektem.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do technik jakościowych w badaniach edukacyjnych

2. Zagadnienia metodologiczne związane z prowadzeniem badań jakościowych, analiza hermeneutyczna, strukturalna i metodologia teorii ugruntowanej

3. Przygotowanie i prowadzenie wywiadów i wywiadów grupowych

4. Metody analizy narracji

5. Metody analizy danych biograficznych i archiwalnych

6. Swobodne metody zbierania danych, metody etnograficzne i analiza danych wizualnych

7. Kategoryzacja i kodowanie danych jakościowych

Literatura:

Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa. (FRAGMENTY)

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa. (FRAGMENTY)

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa. (FRAGMENTY)

Helling, I. (1990). Metoda badań biograficznych. W: Metoda biograficzna w socjologii. Włodarek, Ziółkowski (red.), Poznań. (FRAGMENTY)

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa (fragmenty o kodowaniu).

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN. (FRAGMENTY)

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN. (FRAGMENTY)

Glaser, B. G, & Strauss, A. L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos. (FRAGMENTY)

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2, PWN. (FRAGMENTY)

Literatura Dodatkowa, studia przypadków

Czernecka Julita (2008). Singiel i singielka o życiu w pojedynkę, KiS 3/2008.

Rosińska-Kordasiewicz Anna (2008) Służąca, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji. KiS 2/2008.

Konecki Krzysztof (1992), „Flirtowanie pracownicze”, W: Nowi pracownicy a kultura organizacyjna. Studium folkloru fabrycznego, Łódź

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: elementy wykładu i dyskusji, analiza literatury, analiza studiów przypadków, prezentacje studentów, planowanie i przeprowadzanie własnych projektów badawczych. Praca projektowa w grupach.

Nakład pracy studenta: opracowanie własnych projektów. Przeprowadzenie pod opieką badania, wspólne opracowanie i analiza wyników, oraz prezentacja raportów i wniosków z badań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.