Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe licencjackie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SC-LI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W04

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych obszarach socjologii i nauk pokrewnych.

K_W04

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.

K_W11

Posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

K_W14

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

K_W17

Ma wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

Umiejętności

K_U04

Prawidłowo posługuje się zasadami etyki zawodowej socjologa oraz normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnego zadania.

K_U09

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U10

Posiada umiejętność przygotowania spełniających uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim, w zakresie socjologii, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U12

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i technik.

K_U13

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

K_U15

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne

K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K06

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K_K08

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

K_K09

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Marta Cobel-Tokarska, Tatiana Kanasz, Ilona Matysiak, Piotr Toczyski, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 39 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Kazimierz Frieske, Mateusz Grodecki, Mateusz Kucz, Piotr Toczyski, Joanna Zalewska, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Mateusz Grodecki, Tatiana Kanasz, Ilona Matysiak, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.