Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi – wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-ZZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi – wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot jest fakultatywny.

Warunki zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę:

1. Obecność i aktywność na zajęciach;

2. Praca zaliczeniowa o charakterze projektowym;

Pełny opis:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście nauk o zarządzaniu oraz socjologii pracy i organizacji;

2. Rola zasobów ludzkich w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych w oparciu o teorię kapitału ludzkiego, kapitału społecznego;

3. Rekrutacja personelu - zróżnicowanie w poszczególnych organizacjach, strategie naboru pracowników;

4. Instrumenty procesu naboru pracowników: ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników, analiza aplikacji kandydatów do pracy, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusze oceny kandydatów.

5. Kierowanie, style kierowania, błędy w kierowaniu czynnikiem ludzkim; Nowoczesne przywództwo; Budowa zespołów pracowniczych;

6. Motywowanie i kontrola pracowników w różnych typach organizacji;

7.Strategia budowania taryfikatorów wynagrodzeń, znaczenie wynagrodzenia w zarządzaniu kadrami;

8. Aktywizacja zawodowa pracowników - rola edukacji ustawicznej i mentoringu w procesie pracy, budowanie ścieżki szkoleń;

9. Patologie zarządzania kadrami i strategie im przeciwdziałania;

10. Strategie oceny personelu i budowanie ścieżek awansu zawodowego; Zarządzanie karierą;

11. Drenaż kapitału ludzkiego. Wykluczona kadra pracownicza. Zarządzanie kadrami w sytuacji bezrobocia.

Literatura:

1. Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2010, wyd. IV zmienione.

2. Furmanek W. (red.): Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki. Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa – Rzeszów 2007;

3. Gerlach R.(red.): Praca człowieka w XX wieku: konteksty, wyzwania, zagrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania spraw kadrowych w różnych rodzajach organizacji oraz zarządzania ludźmi.

Umiejętności: Student posiada umiejętność przygotowywania procesów zarządzania kadrami i projektów personalnych na przykładzie wybranych typów organizacji, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Kompetencje społeczne: Student potrafi pracować w grupie, komunikować się w zespole pracowniczym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę:

1. Obecność i aktywność na zajęciach;

2. Praca zaliczeniowa o charakterze projektowym;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.