Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-KMK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Omówienie odmian komunikacji miedzykulturowej: komunikacja poprzez kulturowa (np. pomiędzy mężczyzną i kobietą), komunikacja pomiędzy kulturowa (np. „dzieci trzeciej kultury” ze związków mieszanych), komunikacja międzynarodowa (pomiędzy państwami), komunikacja globalna (globalne media w kontekście lokalnym). Analiza związku pomiędzy typem tożsamości i komunikacji. Analiza materiałów audiowizualnych pod kątem nieporozumień międzykulturowych. Analiza różnic w schematach komunikacyjnych. Analiza dyskursu pisanego w różnych kulturach. Fenomen mowy nienawiści w relacjach międzykulturowych.

Pełny opis:

1. Różnice międzykulturowe i wrażliwość międzykulturowa

2. Wprowadzenie do teorii komunikacji międzykulturowej

3. Mowa i milczenie w komunikacji międzykulturowej

4. Język w strukturze przestrzeni społecznej

5. Wspólnoty językowe

6. Tłumacze międzykulturowi

7. Rola zmysłów w komunikacji międzykulturowej

8. Komunikacja poprzez kulturowa na przykładzie płci

9. Media i komunikacja międzykulturowa.

10. Polacy i Romowie: trudny dialog

11. Analiza mowy nienawiści na wybranych przykładach dyskursu

12. „Geografia myślenia” – czy wszyscy myślimy tak samo?

13. Antropologia komunikacji: badania terenowe

14. Analiza konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

• Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2012, rozdz. 4. Wprowadzenie do teorii komunikacji międzykulturowej.

• Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A., (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawas 1995.

• Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2009.

• Nisbet R. E., Geografia myślenia, Smak Sowa 2009.

Literatura dodatkowa:

• Winkin Y., Antropologia komunikacji: od treści do teorii badań terenowych, Warszawa 2009.

• Głażewska E., Kusio U., Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień. Wyd. UMCS, 2012.

• Trompenaars Fons, Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Kraków 2002.

• Chrobak M., Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki, Kraków 2012.

• Ratajczak M., Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie, Warszawa 2012.

• Weigl B., Różycka M., Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych, Warszawa 2013, rozdz. Część II.

• Jakubowska-Branicka I., O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści. Warszawa 2013.

• Nisbet R. E., Geodrafia myślenia, Smak Sowa 2009.

• Winkin Y., Antropologia komunikacji: od treści do teorii badań terenowych, Warszawa 2009.

• Sierocka B., Wokół antropologii komunikacji [w:] Sierocka B., Via Communicandi. Prace z antropologii komunikacji i epistemologii społecznej, Wrocław 2012.

• Gelvin J., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: prezentacje multimedialne, analiza materiałów audiowizualnych, dyskusja, burza mózgów, symulacja, praca w grupach.

Oceniana będzie jakość merytoryczna prezentacji, aktywność na zajęciach oraz praca grupowa nad studium przypadku z komunikacji międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pasamonik
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.