Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-FF-KIR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Fakultatywne dla IV r. ZM-PY-1, niestacjonarne jednolite magistarskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium/warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Obecności

Aktywny udział w zajęciach

Wykonanie jednego z trzech podanych zadań:

1. Opracowanie wybranej przez siebie psychologicznej koncepcji emocji wraz z uzasadnieniem wyboru i oceny teorii

2. Opracuj jeden wybrany rozdział z książki

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red. naukowa). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Przygotuj zestaw pytań lub zadanie dla wybranej przez siebie umiejętności wchodzącej w skład inteligencji emocjonalnej

Pełny opis:

1. Przedstawienie teorii inteligencji emocjonalnej

2. Rola emocji w funkcjonowaniu człowieka

3. Poznanie metod pomiaru inteligencji emocjonalnej ((Kwestionariusz INTE, POPULARNY KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ).

4. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja osobista:

- samoświadomość, czyli emocjonalna, samoświadomość swoich mocnych stron orz kształtowanie poczucia własnej wartości)

- samoregulacja - umiejętność wyrażania emocji, ustalania i kierowania się systemem własnej hierarchii wartości

motywacja - umiejętność motywowania się i odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne i stresujące

5. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja społeczna:

- ćwiczenie empatii w rożnych sytuacjach społecznych

- Ćwiczenie umiejętności społecznych (wyrażania emocji, właściwego komunikowania się

-postawy asertywnej.

6. Znaczenie i świadomość potrzeby kształtowania u siebie oraz u dzieci i młodzieży inteligencji emocjonalnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gardner, H. (2001). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Knopp, K. A., (2005). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, nr 6, s. 221-236.

Śmieja, M., Orzechowski, J. (2008) (red. naukowa). Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Jankowska, M., Ryś, M. (2011). Inteligencja emocjonalna a relacje w związkach małżeńskich, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio Numer 3(7) 2011 W trosce o rodzinę, s. 48 – 65

Salovey, P., Mayer, J. D. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Salovey P., Sluyter, D., J., (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. (rozdz. 1, s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Taracha, M. (2010). Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego. Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny, zadania do wykonania, ćwiczenia w grupach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.