Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka w świecie współczesnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-SWS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka w świecie współczesnym
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia mediów, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia mediów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Sztuka klasyczna a sztuka współczesna. Wartości estetyczne a sztuka współczesna. Indywidualizm i oryginalność jako wartości sztuki współczesnej. Społeczna rola artysty w sztuce współczesnej. Nowe media sztuki współczesnej- instalacja, happening, body art, land art. itd. Konceptualizm. Pop art. Sztuka wysoka a sztuka niska. Sztuka a rozrywka. Sztuka a reklama. Sztuka a kultura audiowizualna. Sztuka zaangażowana. Sacrum w sztuce. Bunt w sztuce. Sztuka wspólnotowa. Skandal jako element sztuki współczesnej.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat specyficznych cech sztuki współczesnej

Umiejętności

Potrafi opisać społeczny kontekst funkcjonowania współczesnego artysty.

Potrafi interpretować zachowań odbiorców sztuki współczesnej

Kompetencje społeczne

Krytycznie odnosi się do przekazu medialnego dotyczącego sztuki współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sztuka klasyczna a sztuka współczesna. Wartości estetyczne a sztuka współczesna. Indywidualizm i oryginalność jako wartości sztuki współczesnej. Społeczna rola artysty w sztuce współczesnej.

Pełny opis:

Sztuka klasyczna a sztuka współczesna. Wartości estetyczne a sztuka współczesna. Indywidualizm i oryginalność jako wartości sztuki współczesnej. Społeczna rola artysty w sztuce współczesnej. Nowe media sztuki współczesnej- instalacja, happening, body art, land art. itd. Konceptualizm. Pop art. Sztuka wysoka a sztuka niska. Sztuka a rozrywka. Sztuka a reklama. Sztuka a kultura audiowizualna. Sztuka zaangażowana. Sacrum w sztuce. Bunt w sztuce. Sztuka wspólnotowa. Skandal jako element sztuki współczesnej.

Literatura:

Bogucki Janusz, 1990, Pop, ezo, sacrum, Poznań.

Duvignaud Jean, 1970, Socjologia sztuki, Warszawa.

Freeland, Cynthia, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Poznań

Goban-Klas Tomasz, 1971, Z zagadnień socjologii sztuki, Kraków.

Golka Marian 2008, Socjologia sztuki, Warszawa.

Heinrich Nathalie, 2010, Socjologia sztuki, Warszawa

Baudrillard Jean, 2006, Spisek sztuki : iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, Warszawa.

Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa

Osęka Andrzej 1978 Mitologie artysty, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sztuka klasyczna a sztuka współczesna. Wartości estetyczne a sztuka współczesna. Indywidualizm i oryginalność jako wartości sztuki współczesnej. Społeczna rola artysty w sztuce współczesnej.

Sposób pomiaru:

prezentacja ustna

referaty indywidualne i zbiorowe

ocena aktywności na zajęciach

prezentacja ustna

referaty indywidualne i zbiorowe

ocena aktywności na zajęciach

Literatura:

Baudrillard Jean, 2006, Spisek sztuki : iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki, Warszawa.

Bogucki Janusz, 1990, Pop, ezo, sacrum, Poznań.

Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa.

Duvignaud Jean, 1970, Socjologia sztuki, Warszawa.

Freeland, Cynthia, 2004, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Poznań.

Golka Marian 2008, Socjologia sztuki, Warszawa.

Heinrich Nathalie, 2010, Socjologia sztuki, Warszawa.

Hodge Susie, 2020, Krótka historia sztuki współczesnej, Warszawa.

Osęka Andrzej 1978 Mitologie artysty, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, rozmowa kierowana, prezentacje studenckie, analizy ilustracji i filmów.

Nakład pracy studenta-100-120 gpdz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.