Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-PSO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor)
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Szczególnie interesować nas będą: opinie o demokracji, aktywność społeczno-polityczna Polaków, poziom zaufania społecznego, gotowość do współpracy, potencjał społecznikowski oraz zaangażowanie w pracę społeczną, dobroczynność, aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich

Pełny opis:

Zajęcia 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Historia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Zajęcia 2. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Zajęcia 3. Obywatelska polityka społeczna

Zajęcia 4. Samoorganizacja społeczeństwa: organizacje pozarządowe

Zajęcia 5. Edukacja obywatelska

Zajęcia 7. Decydujmy razem – partycypacja

Zajęcia 8. Aktywne sąsiedztwo - Ruchy miejskie

Zajęcia 9. Liderzy, działacze, wolontariusze organizacji III i IV sektora

Zajęcia 10. Organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

Zajęcia 11. Aktywność społeczna osób starszych

Zajęcia 12. Obywatelskie nieposłuszeństwo i polityka protestu

Zajęcia 13. Ruchy społeczne

Zajęcia 14. Społeczności wirtualne

Metody i kryteria oceniania:

obecność - maksymalnie 2 nieobecności

aktywność na zajęciach

egzamin: część pisemna i ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ideą i przejawami społeczeństwa obywatelskiego, a także uwarunkowaniami inicjatyw oddolnych i aktywności w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych (płci, wieku, ról pełnionych w poszczególnych fazach życia) i ich kontekstu przestrzennego i prawnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ideą i przejawami społeczeństwa obywatelskiego, a także uwarunkowaniami inicjatyw oddolnych i aktywności w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych (płci, wieku, ról pełnionych w poszczególnych fazach życia) i ich kontekstu przestrzennego i prawnego.

W trakcie zajęć poruszana jest problematyka idei i historii społeczeństwa obywatelskiego, kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, obywatelskiej polityki społecznej, samoorganizacji społeczeństwa, współpracy międzysektorowej, partycypacji publicznej, liderów i działaczy inicjatyw obywatelskich, ruchów społecznych, polityki protestu i obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Uwagi:

Wykład i ćwiczenia stanowią integralną całość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.