Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-ETM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w mediach
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia mediów, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia mediów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań, prezentacje multimedialne (analiza etyczna wybranego przekazu medialnego; etyczna ocena wybranej reklamy społecznej), pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z zajęć i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji (w przypadku niewystarczającej aktywności na zajęciach).

Pełny opis:

opis treści programowych:

1. Wprowadzenie metodologiczne – etyka ogólna a etyka mediów, etyka mediów jako etyka życia publicznego, komunikacja społeczna a media (2 godz.)

2. Dziennikarstwo i media w postrzeganiu społecznym – analiza raportów, przekazów medialnych i prasowych (2 godz.)

3. Dyskusja na temat niezależności mediów (2 godz.)

4. Mechanizmy kształtowania rynku mediów: prawo prasowe, prawo autorskie, deontologia mediów. Prezentacja i analiza kodeksów etycznych (2 godz.)

5. Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej (2 godz.)

6. Granice wolności mediów – wolność a odpowiedzialność społeczna mediów; mowa nienawiści (2 godz.)

7. Etyczne dylematy dziennikarstwa śledczego (2 godz.)

8. Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów – public relations, instrumentalizacja etyki w polityce i mediach (2 godz.)

9. Mechanizm skandalizacji w mediach a kultura obnażania (2 godz.)

10. Czy reklama może być etyczna? – analiza przekazów perswazyjnych, porównanie reklamy komercyjnej z reklamą społeczną (2 godz.)

11. Etyczne dylematy kultury obrazkowej - G. Sartorii, P. Bourdieu (4 godz.)

12. Etyczne dylematy reportera, fotoreportera oraz odbiorcy (2 godz.)

13. Netykieta w teorii i w praktyce (2 godz.)

14. Podsumowanie (2 godz.)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Bertrand Claude-Jean, "Deontologia mediów", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2007.

2. Bourdieu Pierre, "O telewizji. Panowanie dziennikarstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

3. Czarnecki Paweł, "Etyka mediów", Wyd.: Difin, Warszawa 2008.

4. Kapuściński Ryszard, "Autoportret reportera", Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

5. Pleszyński Jan, "Etyka dziennikarska", Wyd.: Difin, Warszawa 2007.

6. Sartori Giovanni, "Homo videns. Telewizja i postmyślenie", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

7. Karta Etyczna Mediów.

8. Kodeks Etyki Reklamy.

9. Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ.

10. Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP.

11. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy SDRP.

12. Zasady Etyki Dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

13. Deklaracja ideowa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

14. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations.

15. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

16. "Media pod lupą. Analiza przekazów medialnych z roku 2018", INDID, Warszawa 2019.

17. "Dyskusja na temat rzetelności dziennikarskiej", Warszawa: Collegium Civitas, 7 grudnia 2005.

18. Maria Gołębiewska, "Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności", Wydawnictwo słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2003.

19. Susan Sontag, "O fotografii", Kraków 2009 (fragmenty).

20. Susan Sontag, "Widok cudzego cierpienia", Kraków 2010 (fragmenty).

21. Maciej Mrozowski, "Spektator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

22. Wojciech Adamczyk, "Sumienie dziennikarstwa? Koncepcje instytucji press ombudsmana w amerykańskich mediach", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

23. Kamil Łuczaj, "Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie", „Studia Medioznawcze” 1(40)2010.

24. Agnieszka Stępińska, Szymon Ossowski, "Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

25. Anna Gruhn, "Skargi do Rady Reklamy (2007-2008) jako przejaw demokracji konsumentów w Polsce", „Studia Medioznawcze” 1(44)2011.

26. Paweł Urbaniak, "System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego", „Studia Medioznawcze” 2(45)2011.

27. Zbigniew Oniszczuk, "Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów", „Studia Medioznawcze” 4(47)2011.

28. Maja Chacińska, "Sytuacje nadzwyczajne w relacjach telewizji publicznych – analiza porównawcza polskich i szwedzkich serwisów informacyjnych po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii", „Studia Medioznawcze” 1(48)2012.

29. Adam Bodziak, "Reklama grzeszy bezkarnie", „Gazeta Wyborcza”.

Uwagi:

opis metod kształcenia: dyskusja, praca z tekstem, metoda przypadków, analiza przekazów medialnych, prezentacje multimedialne

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 15 godz.

inne zadania: 15

sumaryczna liczba godzin: 90 godz. = 3 punkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.