Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokracja a nierówności społeczne - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-DN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja a nierówności społeczne - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe:

1. Zasady państwa demokratycznego a nierówności społeczne

2. Nierówności społeczne a rynek pracy – polskie realia

3. Nierówności społeczne a problem bezrobocia.

4. Płeć jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy. Mężczyźni i kobiety na rynku pracy.

5. Wiek jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy oraz funkcjonowania w rzeczywistości społecznej.

6. Ubóstwo i bieda a nierówności społeczne.

7. Wykształcenie a nierówności społeczne.

8. Miejsce pochodzenia a nierówności społeczne.

6. Obecność imigrantów a nierówności społeczne.

7. Nierówności społeczne a dyskursy medialne i debaty społeczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka zna podstawowe pojęcia socjologiczne odnoszące się do tematu nierówności społecznych w kontekście zasad państwa demokratycznego.

Po ukończeniu kursu student/ka posiada wiedzę o najważniejszych typach i rodzajach nierówności społecznych na przykładzie Polski.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie analizować zjawiska społeczne związane z problematyką nierówności społecznych.

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i dane dotyczące problematyki nierówności społecznych

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student/ka jest uwrażliwiony/a na aspekty problemy nierówności społecznych

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie nierówności społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza różnych wymiarów nierówności społecznych oraz ich związków z postawami wobec systemu demokratycznego na przykładzie społeczeństwa polskiego i amerykańskiego.

Pełny opis:

1. Wymiary nierówności społecznych w kontekście przemian miast amerykańskich – przypadek Detroit.

2. Przestrzenny charakter nierówności społecznych na przykładzie różnych grup etnicznych w miastach amerykańskich.

3. Migracje przymusowe w kontekście globalnych nierówności społecznych.

4. Nierówności społeczne a rynek pracy w dobie globalizacji.

5. Płeć jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy.

6. Nierówności społeczne a problem bezrobocia.

7. Wiek jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy.

Literatura:

1. Sosnowska, A. (2016). Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 4. „Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego Greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy”.

2. Wysieńska, K. (2011). „Doświadczenia integracyjne uchodźców – plany, aspiracje, potrzeby”. W: J. Frelak, W. Klaus, red. Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

3. Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo PWN, rozdz. 3. „Kto tworzy prekariat?”

4. Matysiak, A. (2014). „Praca kobiet a macierzyństwo: rola poziomu wykształcenia i wykonywanego zawodu”. W: A. Matysiak, red. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 6. „Ciężar dowodzenia uprawnień”.

6. Kiersztyn, A. (2017). „Niepewne uczestnictwo: młodzi u progu kariery”. W: A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K. Słomczyński, red. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Warszawa: IFiS PAN.

Uwagi:

1. Sosnowska, A. (2016). Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 4. „Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego Greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy”.

2. Wysieńska, K. (2011). „Doświadczenia integracyjne uchodźców – plany, aspiracje, potrzeby”. W: J. Frelak, W. Klaus, red. Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

3. Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo PWN, rozdz. 3. „Kto tworzy prekariat?”

4. Matysiak, A. (2014). „Praca kobiet a macierzyństwo: rola poziomu wykształcenia i wykonywanego zawodu”. W: A. Matysiak, red. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 6. „Ciężar dowodzenia uprawnień”.

6. Kiersztyn, A. (2017). „Niepewne uczestnictwo: młodzi u progu kariery”. W: A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K. Słomczyński, red. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Warszawa: IFiS PAN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje Power Point)

- udział w dyskusji

- przygotowywanie prezentacji

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza różnych wymiarów nierówności społecznych oraz ich związków z postawami wobec systemu demokratycznego na przykładzie społeczeństwa polskiego i amerykańskiego.

1. Wymiary nierówności społecznych w kontekście przemian miast amerykańskich – przypadek Detroit.

2. Przestrzenny charakter nierówności społecznych na przykładzie różnych grup etnicznych w miastach amerykańskich.

3. Migracje przymusowe w kontekście globalnych nierówności społecznych.

4. Nierówności społeczne a rynek pracy w dobie globalizacji.

5. Płeć jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy.

6. Nierówności społeczne a problem bezrobocia.

7. Wiek jako wymiar nierówności społecznych w kontekście rynku pracy.

Literatura:

1. Sosnowska, A. (2016). Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 4. „Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego Greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy”.

2. Wysieńska, K. (2011). „Doświadczenia integracyjne uchodźców – plany, aspiracje, potrzeby”. W: J. Frelak, W. Klaus, red. Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

3. Standing, G. (2011). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo PWN, rozdz. 3. „Kto tworzy prekariat?”

4. Matysiak, A. (2014). „Praca kobiet a macierzyństwo: rola poziomu wykształcenia i wykonywanego zawodu”. W: A. Matysiak, red. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, rozdz. 6. „Ciężar dowodzenia uprawnień”.

6. Kiersztyn, A. (2017). „Niepewne uczestnictwo: młodzi u progu kariery”. W: A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K. Słomczyński, red. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Warszawa: IFiS PAN.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład z elementami metod interaktywnych

- dyskusja

- praca w grupach

- analiza tekstów i danych

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowywanie się do zaliczenia wykładów: 15 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- analiza tekstów i przygotowywanie prezentacji: 10 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.