Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowania społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-ZRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowania społeczne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści wykładów:

Struktura społeczna, segmenty struktury. Teorie zróżnicowania społecznego. Ruchliwość społeczna.

Zróżnicowania społeczne a nierówności. Teorie i ideologie wyjaśniające/sankcjonujące zróżnicowania/nierówności.

Nierówności społeczne a sprawiedliwość społeczna i ład społeczny. Granice nierówności.

Nowe wymiary zróżnicowania i nowe obszary wykluczenia.

Instytucje społeczne a reprodukcja struktury.

Zróżnicowania materialnych warunków życia.

Zróżnicowania społeczne ze względu na płeć, wiek.

Polacy wobec zróżnicowania i nierówności społecznych

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu, np. tematów:

Struktura społeczna i jej przemiany.

Ruchliwość społeczna: kanały ruchliwości, homogamia małżeństw

Wykształcenie a nierówności społeczne.

Nowe wymiary zróżnicowań społecznych.

Dyskursy, praktyki i reprezentacje - analiza wybranych przedmiotów zróżnicowania społecznego i nierówności – prezentacja projektów badawczych zrealizowanych w grupach

Pełny opis:

Treści wykładów:

Struktura społeczna, segmenty struktury. Teorie zróżnicowania społecznego. Ruchliwość społeczna.

Zróżnicowania społeczne a nierówności. Teorie i ideologie wyjaśniające/sankcjonujące zróżnicowania/nierówności.

Nierówności społeczne a sprawiedliwość społeczna i ład społeczny. Granice nierówności.

Nowe wymiary zróżnicowania (płeć, wiek, przynależność etniczna) i nowe obszary wykluczenia.

Instytucje społeczne (systemy edukacyjne i rodzina) a reprodukcja struktury.

Zróżnicowania materialnych warunków życia – ubóstwo, kulturowy i strukturalny wymiar zjawiska, wykluczenie społeczne

Zróżnicowania społeczne ze względu na płeć – kulturowy i strukturalny wymiar zjawiska

Zróżnicowania społeczne ze względu na wiek – kulturowy i strukturalny wymiar zjawiska

Polacy wobec zróżnicowania i nierówności społecznych

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu, np. tematów:

Struktura społeczna i jej przemiany: struktura społeczna państwa socjalistycznego i jej transformacja po 1989 roku.

Przemiany struktury po 1989 roku: chłopi, inteligencja, klasa średnia, elity. Beneficjenci i przegrani zmian ustrojowych

Ruchliwość społeczna: kanały ruchliwości, homogamia małżeństw

Wykształcenie a nierówności społeczne: problem dostępu do wykształcenia, kwestie efektywności i sprawiedliwości

Zróżnicowania społeczne: biedni/bogaci, kobiety/mężczyźni, starzy/młodzi, niepełnosprawni/sprawni, Polacy/nie-Polacy, emigranci

Społeczeństwo obywatelskie a nierówności społeczne - dyskusja

Dyskursy, praktyki i reprezentacje - analiza wybranych przedmiotów zróżnicowania społecznego i nierówności – prezentacja projektów badawczych zrealizowanych w grupach

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stanisław Ossowski. 1968. Zagadnienia struktury społecznej. Dzieła, Tom.V. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Domański Henryk. 2007. Struktura społeczna. Wykłady z socjologii. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sorokim Pitirim. 2009. Ruchliwość społeczna. Wydawnictwo IFiS PAN.

Wasilewski Jacek (red.). 2006. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Gliński Piotr, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.). Kulturowe aspekty struktury społecznej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Elżbieta Nowicka i Jan Nawrocki (red.) 1996. Inny – obcy – wróg. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Elżbieta Tarkowska (red.). 2000. Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa: Typografia.

Ruth Lister. 2007. Bieda. Sic!.

Stuart White, 2008. Równość. Sic!

Literatura uzupełniająca:

Kacprowicz Grażyna. 1989. Małżeństwa a struktura społeczna w Polsce.

Sawiński Zbigniew. 2008.Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia w: Domański H.,(red.), Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. IFiSPAN; str.159-179.

Maria Jarosz (red.). 2008. Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etyczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Maria Jarosz (red.). 2010. Polacy równi i równiejsi. Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Henryk Domański, Andrzej Rycharad, Paweł Śpiewak. 2005. Polska jedna czy wiele? Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Tadeusz Kowalak. 1998. Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Krzysztof Jasiecki. 2002. Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Henryk Domański. 1992. Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami a kobietami w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Jarosław Klebaniu (red.) 2007. Fenomen nierówności społecznych. Warszawa: ENETEIA.

Jarosław Klebaniu (red.) 2007. Oblicza nierówności społecznych. Warszawa: ENETEIA.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna teorie stratyfikacji społecznej, ideologie nierówności i naukowe ich interpretacje. Student/ka zna nowe wymiary stratyfikacji społecznej – płeć, wiek, przynależność etniczna, etc.

Student/ka zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu zróżnicowania społecznego, np. nowe klasy średnie, nowe wymiary stratyfikacji, underclass, wykluczenie etc.

Student/ka ma rozszerzoną, pogłębioną, uwzględniającą najnowsze dokonania ośrodków badawczych wiedzę w dziedzinie procesów strukturalizacji i zróżnicowania społeczeństwa polskiego

Umiejętności

Student/ka rozumie mechanizmy prowadzące do strukturalizacji społeczeństwa i reprodukcji struktury

Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów wykluczenia społecznego oraz analizy różnego typów konfliktów społecznych

Student/ka umie samodzielnie myśleć i krytycznie analizować dynamikę zróżnicowań społecznych we współczesnym społeczeństwie polskim

Student/ka umie dyskutować i przedstawiać argumenty w dyskusji na temat zróżnicowania społecznego

Student/ka umie przedstawiać wyniki zrealizowanych projektów w formie pisemnej oraz ustnej (w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych)

Kompetencje społeczne

Student/ka umie współpracować w grupie i przygotowywać wspólne projekty

Metody i kryteria oceniania:

Wykład wzbogacony o prezentacje mulitimedialne oraz o liczne dane obrazujące podejmowany temat

Ćwiczenia: moderowane dyskusje, samodzielne przygotowywanie opracowań wybranych pozycji literatury przedmiotu i prezentacja na zajęciach, praca w grupach: przygotowanie i przedstawienie projektu na wybrany temat odnoszący się do zróżnicowania/nierówności społecznych

udział w dyskusjach,

prezentacje,

realizacja projektu w grupie,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.