Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-WHI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii myśli społecznej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Dyskusje, interpretacje i analizy podczas ćwiczeń na podstawie lektury tekstów źródłowych; sprawdziany i kolokwium zaliczeniowe. Zaliczenie wykładu; egzamin końcowy.

Dyskusje, interpretacje i analizy podczas ćwiczeń na podstawie lektury tekstów źródłowych; sprawdziany i kolokwium zaliczeniowe. Przygotowanie referatu lub prezentacji. Zaliczenie wykładu; egzamin końcowy

Dyskusja i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Praca w grupach na ćwiczeniach.

Dyskusje, interpretacje i analizy podczas ćwiczeń na podstawie lektury tekstów źródłowych; sprawdziany i kolokwium zaliczeniowe. Przygotowanie referatu lub prezentacji. Zaliczenie wykładu; egzamin końcowy

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w dziedzinie powszechnej historii socjologii, nauk o kulturze i myśli społecznej.

Zna i rozumie główne zasady rozbioru i komentowania podstawowych klasycznych i nowszych dzieł z zakresu socjologii i myśli społecznej.

Ma wiedzę o przekształceniach i ewolucji a także o nieciągłościach i radykalnych przełomach w kształtowaniu się kierowniczych nurtów socjologii i myśli społecznej.

Zna podstawową terminologię w zakresie humanistyki, nauk społecznych i socjologii, wie jak kształtowała się w dziejach intelektualnych kultury europejskiej i powszechnej, ma wiedzę o semantyce i etymologii głównych terminów socjologicznych.

Umiejętności

Umie samodzielnie analizować przebieg i kulturowe oraz społeczne uwarunkowania , wzrostu, przemian i kształtowania się nowych paradygmatów w dziedzinie nauk społecznych i socjologii.

Potrafi przygotowywać spełniające uznane standardy wystąpień ustnych w języku polskim w z zakresie dziejów socjologii z wykorzystaniem wiedzy o głównych nurtach teoretycznych a także umiejętności rozbioru oraz interpretacji źródeł.

Opanował umiejętność rzeczowego argumentowania, polemizowania i przekonywania oraz wyciągania wniosków z wykorzystaniem wiedzy źródłowej i zdobytej na podstawie wykładów i opracowań.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Zdaje sobie sprawę ze znaczenia działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.