Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-SKZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury dla zaawansowanych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Wiedza Sposób pomiaru

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w obszarze socjologii kultury. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (tekstów, sztuk teatralnych, wystaw, dzieł sztuki, akcji artystycznych) właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii kultury egzamin końcowy - zaliczenie wykładu

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii kultury j.w.

Zna i rozpoznaje wytwory kultury współtworzące dyskurs społeczny i proces przemian o charakterze kulturalno-społecznym

Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kultury – ich roli społecznej w kształtowaniu debaty społecznej i uczestniczeniu w procesie przemian społecznych. j.w.

Umiejętności

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze szeroko rozumianej kultury, które pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury potrafi opisać za pomocą pojęć i teorii właściwych dla socjologii kultury egzamin końcowy– zaliczenie wykładu

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i uczestniczenia w różnych wydarzenia o charakterze kulturalny, które doprowadzają do lepszego poznania relacji społecznych i związanej z nimi aktualnej problematyki. Egzamin

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny w odniesieniu do poznawania nowych zjawisk społecznych w obszarze kultury. Egzamin

Ma świadomość, jak ważne jest aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz popularyzacji aktywności środowisk twórczych w procesach przemian społecznych. j.w.

Odczuwa potrzebę systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, które przede wszystkim stanowią zapis sejsmograficzny sytuacji społecznych. j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura

1. R. Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej.

2. A. Flis,Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001.

3. J. Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006.

4. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

5. R. Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016.

6. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.

7. Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004 (wybrane teksty).

8. Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. M. Koźmiński, Warszawa 2010 (wybrane teksty).

9. Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały, t. III, red. M. Koźmiński, Warszawa 2014 (wybrane teksty).

Uwagi:

Nakład pracy studenta: 125 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Radzik
Prowadzący grup: Ryszard Radzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura

1. R. Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej.

2. A. Flis,Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001.

3. J. Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006.

4. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.

5. R. Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016.

6. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.

7. Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004 (wybrane teksty).

8. Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. M. Koźmiński, Warszawa 2010 (wybrane teksty).

9. Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały, t. III, red. M. Koźmiński, Warszawa 2014 (wybrane teksty).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.