Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury dla zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-SKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury dla zaawansowanych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową w obszarze socjologii kultury. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (tekstów, sztuk teatralnych, wystaw, dzieł sztuki, akcji artystycznych) właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii kultury

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie socjologii kultury

Zna i rozpoznaje wytwory kultury współtworzące dyskurs społeczny i proces przemian o charakterze kulturalno-społecznym

Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kultury – ich roli społecznej w kształtowaniu debaty społecznej i uczestniczeniu w procesie przemian społecznych.

Umiejętności

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w obszarze szeroko rozumianej kultury, które pogłębione i wzbogacone o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zjawiskami społecznymi rozmaitej natury potrafi opisać za pomocą pojęć i teorii właściwych dla socjologii kultury

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i uczestniczenia w różnych wydarzenia o charakterze kulturalny, które doprowadzają do lepszego poznania relacji społecznych i związanej z nimi aktualnej problematyki.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny w odniesieniu do poznawania nowych zjawisk społecznych w obszarze kultury.

Ma świadomość, jak ważne jest aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz popularyzacji aktywności środowisk twórczych w procesach przemian społecznych.

Odczuwa potrzebę systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, które przede wszystkim stanowią zapis sejsmograficzny sytuacji społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cobel-Tokarska
Prowadzący grup: Beata Nessel-Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin końcowy

Pełny opis:

1. Sztuka poza estetyką - funkcje sztuki w życiu społecznym

2. Kultura popularna w PRL i w polskim społeczeństwie współczesnym.

3. Rola reklamy w zewnętrznej w dyskursie społecznym

4. Dziedzictwo kontrkultury

5. Teatr poza teatrem.

6. I dam Ci imię alternatywa

7. Community arts

8. Miasto – pole akcji. Działania Akademii Ruchu na przestrzeni różnych dekad

9. Street art. jako przykład urban art. czyli nowego sejsmografu społecznego

10. Sztuka krytyczna w Polsce po 1989 r.

11. Sztuka w przestrzeni publicznej jako forma debaty społecznej.

12. Widowisko kulturalno – sportowe jako źródło przemian społecznych.

13. Od eventu do diagnozy społecznej – rola festiwali teatralnych w dyskusjach społecznych

14. Zapis głosu ulicy w pudełku- socjoscena a kwestie społeczne

15. Dziedzictwo w akcji

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Golka, M., 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa

Gołaczyńska M, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Poslce po 1989 r. Wrocław 2002

Krajewski, M., 2005, Kultury kultury popularnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975

Jawłowska A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988

Turner V., Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, "Dialog" Warszawa 1989 nr 9

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Akademia Ruchu, pod red. T. Platy, Warszawa 2003

Dziedzictwo w akcji, T. Szlendak, J. Nowiński, k. Olechnicki, A. Karwacki, W.J. Burszta, Warszawa 2012

Dunin K, Krakowska J., Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne, Warszawa 2009

Jawłowski A, Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Warszawa 2007

Kłoskowska Antonina 1983. Socjologia kultury

Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002

Miasto w sztuce – sztuka miasta, pod red. E. Rewers, Kraków 2010

Niżyńska A., Street art jako alternatywna forma debaty społecznej w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2011

Propaganda Dobrych Serc czyli Rzecz o Reklamie Społecznej, Kraków 2002

Raszewska M., 30 x WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965 – 2010, Warszawa 2010

Teatr w miejscach nieteatralnych pod red. J. Tyszki, Poznań 1998

Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, W.J. Burszta, M. Czubaj, J. Drozda, M. Duchowski, A. Litorowicz, P. Majewski, J. Myszkowski, E. Sekuła, K. Thel, Warszawa 2012

Uwagi:

wykład

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 75

Przygotowanie się do egzaminu 60

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Beata Nessel-Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.