Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury badań ewaluacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-PBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury badań ewaluacyjnych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje;

2.Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice;

3.Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne;

4.Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych;

5.Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych;

6.Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji;

7.Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student/ka właściwe rozumie i posługuje się głównymi terminami, między innymi: ewaluacja, monitoring, audyt; action research, badania eksperymentalne; kryteria ewaluacyjne; ewaluacja ex-post, mid-term, ex-ante etc.

student/ka zapoznał/a się z głównymi kierunkami i obszarami współczesnych badań ewaluacyjnych, zna podstawowe instytucje zajmujące się ewaluacją, np. PTE, PARP, MRR i in.

Umiejętności

student/ka kieruje się poznanymi na zajęciach zasadami etyki zawodowej ewaluatora (z ukierunkowaniem na standardy wypracowane przez PTE)

student/ka posiada umiejętności samodzielnego konceptualizowania badań ewaluacyjnych, min. dobierania głównych kryteriów i pytań kluczowych w zależności od specyfiki badania

student/ka posiada umiejętności analizy zebranych materiałów i wypracowania rekomendacji

Kompetencje społeczne

student/ka umie współpracować w grupie i przygotowywać wspólne projekty badawcze

student/ka umie dyskutować i przedstawiać argumenty w dyskusji na wybrany temat

student/ka potrafi samodzielnie myśleć i krytycznie analizować użyteczność i zastosowanie ewaluacji w projektach, programach i politykach publicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

1. udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach;

2. wykonywanie i prezentowanie prac domowych w małych grupach;

3. przygotowanie własnego projektu badawczego na zaliczenie zajęć

1. realizacja własnego projektu badawczego na zaliczenie zajęć;

2. wykonywanie i prezentowanie prac domowych w małych grupach

1. udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach;

2. wykonywanie i prezentowanie prac domowych;

3. przygotowanie własnego projektu badawczego na zaliczenie zajęć

Pełny opis:

Na zajęciach realizowane będą następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych, podstawowe definicje. Wskazanie na charakterystyczne cechy badań ewaluacyjnych.

2. Miejsce badań ewaluacyjnych w różnych sektorach (ewaluacje sektorowe).

3. Podstawowe etapy badań ewaluacyjnych.

4. Ewaluator i zleceniodawca w badaniu ewaluacyjnym. Etyczne i kulturowe aspekty badań ewaluacyjnych.

5. Metody wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych

5. Raport metodologiczny. Projektowanie badania ewaluacyjnego

Literatura:

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Haber Agnieszka (red.). 2007. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa:PARP

Haber Agnieszka, Maciej Szałaj (red.). 2008. Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: PARP

Korporowicz Leszek. 1997. Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Prokopczuk
Prowadzący grup: Magda Prokopczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

1. Przygotowanie w dwu lub trzy-osobowym zespole raportu metodologicznego do dowolnie wybranego (lub przez prowadzącą wskazanego) projektu/programu społecznego.

2. Zaliczenie kolokwium końcowego.

Na ocenę końcową składa się średnia z tych dwóch ocen cząstkowych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania badań ewaluacyjnych. Podczas kursu studenci zapoznają się z głównymi etapami przygotowywania ewaluacji projektów społecznych.

1.Wprowadzenie do tematyki badań ewaluacyjnych - podstawowe definicje;

2.Ewaluacja a audyt, monitoring, badania naukowe - podobieństwa i różnice;

3.Projektowanie badań ewaluacyjnych - pytania, obszary, kryteria ewaluacyjne;

4.Zbieranie informacji - metody i techniki stosowane w badaniach ewaluacyjnych;

5.Metody analizy danych w badaniach ewaluacyjnych;

6.Podsumowanie ewaluacji - formułowanie kluczowych wniosków i rekomendacji;

7.Etyczne aspekty badań ewaluacyjnych.

Literatura:

Bienias Stanisław, Gapski Tomasz, Jąkalski Jakub, Lewandowska Iwona, Opałka Elżbieta, Strzęboszewski Piotr. 2012. Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: MRR.

Durlik Maja, Dziarmakowska Kaja (red.). 2013. Miniporadnik ewaluacji dla realizatorów projektów Edukacji kulturalnej. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Pietras-Goc Bożena (red.) 2008. Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J.Tischnera

Ostrowski Łukasz, Wiśnicka Maria (red.) 2013. Ewaluacja? Jak to się robi? Poradnik dla programów PAFW. Warszawa: Stocznia. Pracownia Badań i innowacji społecznych

Wszystkie niezbędne pozycje bibliograficzne przekazane zostaną drogą e-mailową

Uwagi:

Metody kształcenia:

warsztaty z elementami wykładowymi

W trybie zdalnym ostatnie troje zajęć odbywać się będą w następujący sposób:

Na portalu Facebook założona została grupa "Procedury badań ewaluacyjnych 2020", gdzie publikowane są niezbędne materiały do realizacji zadań.

1. Zajęcia "Standardy ewaluacji" odbyły się 23.03. Studenci przygotowali na podstawie dokumentu PTE listę zasad etycznych, następnie poprowadzona została dyskusja online.

2. Raporty metodologiczne - do środy 01.04 studenci powinni przesłać raporty metodologiczne - które zostaną ocenione oraz opatrzone szczegółowymi uwagami i komentarzami.

3. Kolokwium końcowe - odbędzie się w poniedziałek 27.04 o godz. 13:30 poprzez platformę MS Forms (link zostanie opublikowany na grupie na FB oraz przesłany mailowo).

Warunki zaliczenia pozostają niezmienne tj. sporządzenie raportu metodologicznego i kolokwium. Na ocenę końcową składa się średnia z tych dwóch ocen cząstkowych. Kolokwium odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Forms 27.04.2020r. w godzinach 13:30-14:30. Link do kolokwium zostanie przesłany drogą mailową oraz przez grupę na FB w dniu kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.