Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-LOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

Ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

Ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

Ocena wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć

Pełny opis:

Przedmiot i działy logiki. Problematyka semiotyki logicznej, logiki formalnej i metodologii nauk

Budowa składniowa wypowiedzi językowych. Kategorie syntaktyczne: zdania, nazwy i funktory

Logika formalna. Pojęcie wnioskowania dedukcyjnego. Warunki niezawodności wnioskowań

Rachunek zdań. Metody ustalania dedukcyjności wnioskowań. Pojęcie wynikania logicznego

Rachunek nazw. Ocenianie słuszności wnioskowań

Wnioskowanie uprawdopodobniające

Metodologia nauk. Definiowanie. Podział logiczny i klasyfikacja

Sztuka argumentacji

Literatura:

Chodkowski T., Nieznański E., Świetorzecka K., Wójtowicz A., Elementy logiki prawniczej. Definicje, podziały i typy argumentacji, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2000

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998

Lewandowski S., Machińska H., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003

Malinowski A., Pełka M., Brzeski R., Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze LexsisNexsis, Warszawa 2006

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Szymanek K., Wieczorek K., Wójcik A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię używaną w logice oraz jej zastosowanie w innych dyscyplinach naukowych

Ma wiedzę o miejscu logiki w systemie nauk oraz jej zastosowaniach w innych systemach naukowych

Ma wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju logiki

Ma wiedzę na temat specyfiki logiki

Ma wiedzę na temat poszczególnych działów logiki, przedmiotu ich badań, i zastosowania wyników tych badań w praktyce

Zna zaawansowane techniki analizy logicznej

Zna metody formalizacji przedmiotu badań

Zna metody uzasadniania twierdzeń naukowych

Umiejętności

Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu logiki w celu analizy poprawności przeprowadzonych wnioskowań

Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie

Posiada umiejętności prezentowania własnych przekonań i popierania ich trafną argumentacją

Posiada umiejętności potrzebne do przeprowadzenia rzetelnej dyskusji, wystrzega się nieuczciwych chwytów erystycznych

Potrafi ocenić poprawność zastosowanych operacji logicznych

Umie budować poprawne definicje, dokonywać poprawnej klasyfikacji, , rozpoznać poprawne uzasadnienia twierdzeń naukowych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ich ciągłego pogłębiania

Jest przekonany o wartości jasnego i precyzyjnego sposobu formułowania swoich myśli

Jest przekonany o konieczności stosowania reguł poprawnego rozumowania zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności naukowej

Docenia rolę i wagę właściwie przeprowadzonych rozumowań i operacji logicznych

W sposób odpowiedzialny stosuje zasady prowadzenia dyskusji i sporów, unikając nierzetelnych chwytów erystycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.