Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do metod badania społeczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metod badania społeczności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowy dla III r. PY; spec.: psychologia społeczności, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

BLOK 1 - metody ilościowe: Wprowadzenie do metodologii badań społeczności. Przegląd metod. Zadawanie pytań.

Ilościowa analiza jakościowych danych. Planowanie i realizacja badań. Pobieranie próby. Operacjonalizacja i radzenie sobie z nietypowymi zmiennymi (czas i miejsce) i przypadkami zagnieżdżonymi analizy wielopoziomowe (rodzina, szkoła, społeczność).

BLOK 2 - metody jakościowe: Kontekst metodologiczny badań jakościowych. Badania etnograficznych i obserwacyjne. Badania z użyciem wywiadów. Badania narracyjne, analiza interakcji, analiza dyskursu

Badania środowiskowe, Badania biograficzne i archiwalne. Analizy dokumentów i danych wizualnych

Wykorzystanie swobodnych technik diagnostycznych w kontekście badawczym. Mieszane – ilościowo jakościowe strategie badawcze. Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA Pennebeker J.W., Mehl M. R., Niederhoffer K. G. (2002). Psychological Aspects of Natural Language use: Our Words, Our Selves. W: Annu. Rev. Psychol 2002, (54) s.547-77

Budziszewska M. (2010). Możliwości wykorzystania programu wspierającego jakościową analizę danych – Atlas.ti w psychologicznych badaniach nad narracją. W: Badania Narracyjne w Psychologii. Eneteia

Budziszewska M. (2013). Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i niektóre możliwości interpretacyjne. Przegląd Psychologiczny (2) 2013.

Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa. (FRAGMENTY)

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa. (FRAGMENTY)

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN. (FRAGMENTY)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Converse, Jean M. and Stanley Presser (1986). Survey questions: Handcrafting the standardized questionnaire. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Quantitative Applications in the Social Sciences Series No. 63.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa (fragmenty o kodowaniu).

Pennebaker J.W., Stone L. D. (2003) Words of Wisdom: Language Use Over the Life Span W: Journal of Personality and social Psychology, 2003, (85/2) s. 291-301

Pólya, T., Laszló, J., & Forgas, J.P. (2005). Making sense of life stores: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity and personality. European Journal of Social Psychology, 35, 785-796.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN. (FRAGMENTY)

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2, PWN. (FRAGMENTY)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna omawiane metody badań ilościowych i rozumie ich użyteczność oraz ograniczenia.

Zna podstawowe rodzaje badań jakościowych stosowanych w badaniach społeczności, ich podstawowe zastosowania i ograniczenia,

Rozumie kontekst teoretyczny, z którego pochodzą omawiane metody.

Umiejętności

Posiada umiejętność dopasowania strategii planowanych badań jakościowych do rodzaju stawianych pytań badawczych i rozumie ograniczenia metodologiczne wypływające z podjętych wyborów.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość uwarunkowań etycznych w prowadzeniu badań jakościowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Prusik
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kaźmierczak
Prowadzący grup: Izabela Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

BLOK 1 – metody ilościowe:

• Wprowadzenie do metodologii badań społeczności

• Planowanie badań krok po kroku (od teorii do operacjonalizacji zmiennych)

• Przegląd metod ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych

• Dobieranie próby (liczebność próby, reprezentatywność, losowanie, generalizacja wniosków na populację)

• Realizacja badań krok po kroku

• Analiza danych. Algorytmy wyboru testów statystycznych

BLOK 2 – metody jakościowe:

• Kontekst metodologiczny badań jakościowych

• Badania z użyciem wywiadów

• Analiza narracyjna, analiza tematyczna, analiza dyskursu, teoria ugruntowana

• Mixed methods, czyli ilościowo-jakościowe strategie badawcze

• Wspomagane komputerowo techniki analizy danych jakościowych

Literatura:

Brzeziński, J. (2012). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of Research Design and Methodology. John Wiley & Sons, Inc.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (FRAGMENTY). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2009). Metody badań jakościowych, t. 1, t.2 (FRAGMENTY). Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.